Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Služba za odnose s javnošću Vlade Crne Gore

Služba za odnose sa javnošću obavlja poslove koji se odnose na: informisanje javnosti o radu Vlade i organa državne uprave, marketinške poslove u dijelu prezentiranja i promovisanja rada i projekata Vlade i organa državne uprave (izdavanje saopštenja, biltena, publikacija i drugih štampanih stvari, video i audio materijala i sl), praćenje i analiziranje načina informisanja medija o radu Vlade i organa državne uprave kao i koordinaciju sa medijima, interno informisanje, foto i video dokumentaciju.

Služba za odnose sa javnošću obavlja poslove koji se odnose na: elektronsko i analitičko obrađivanje dnevne štampe, unošenje podataka u elektronsku bazu nephodnu za pretraživanje, pripremanje izvještaja i analiziranje pisanja domaćih i inostranih javnih glasila o državi Crnoj Gori i radu državnih organa, koji se stavljaju na raspolaganje određenim korisnicima. Služba za odnose sa javnošću daje sugestije o pravcu neophodne reakcije na podatke i informacije koje mogu imati negativan efekat na rad Vlade i dovesti do njene kompromitacije u domaćoj i međunarodnoj javnosti. Služba za odnose sa javnošću pruža članovima Vlade stratešku analizu izveštavanja javnih glasila (analiza štampe i informativnih emisija na elektronskim medijima), ukazuje i na potrebu reagovanja na određeni tekst u štampi ili prilog na elektronskim medijima i cjelodnevno obrađuje informacije iz medija, što podrazumijeva kvalitetan pristup agencijskim vijestima, kao i obradu novinskih tekstova.Služba za odnose sa javnošću prikuplja i hronološki sistematizuje sve tekstove koji se odnose na članove ili rad Vlade.

Služba za odnose sa javnošću obavlja poslove koji se odnose na: informisanje domaće i inostrane javnosti o radu Vlade i organa državne uprave. Služba za odnose sa javnošću informativno prati rad Vlade Crne Gore, obavljajući stručne poslove u vezi sa saradnjom sa domaćim i inostranim medijima.Služba za odnose sa javnošću prati rad i daje saopštenja kojima se javnost informiše o aktivnostima pojedinih organa i Vlade u cjelini, koordinira rad ministarstava i drugih organa uprave, kao i Vlade u cjelini, sa sredstvima javnog informisanja, priprema i organizuje neformalne i formalne brifinge i konferencije za štampu i prosljeđuje odgovarajuća saopštenja za javnost. Služba za odnose sa javnošću priprema dnevne priloge za prezentaciju Crne Gore na Internetu. U okviru Službe za odnose sa javnošću funkcioniše Press služba koja upravlja Vladinim press centrom.