Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

GENERALNI SEKRETARIJAT VLADE CRNE GORE


Telefon: +382 20 482 814 
Fax: +382 20 224 138
E-mail: zeljka.milovanovic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

KABINET POTPREDSJEDNIKA VLADE

Telefon: +382 20 482 828
Fax: +382 20 482 926
E-mail: potpredsjednik@gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica


SEKTOR ZA POSLOVE VLADE

Telefon: +382 20 482 855
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

SEKTOR ZA PLANIRANJE, KOORDINACIJU I PRAĆENJE REALIZACIJE POLITIKA VLADE


Telefon: +382 20 482 868
E-mail: vera.mijatovic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

SEKTOR ZA POSLOVE PROTOKOLA
- Odsjek za protokolarne poslove
- Odsjek za prevodilačke poslove


Telefon: +382 20 242 035, +382 20 225 106
Fax: +382 20 242 035
E-mail: simeun.raonic@dpr.gov.me
Adresa: Stanka Dragojevića 2

SEKTOR ZA KOORDINACIJU, PRAĆENJE USKLAĐENOSTI I PRAĆENJE SPROVOĐENJA STRATEGIJA KOJIMA SE UTVRĐUJU JAVNE POLITIKE
- Odsjek za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
- Odsjek za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike


Telefon: +382 20 481 310
E-mail: almedina.vukic@gsv.gov.me
Adresa: Bulevar revolucije br. 15, 81000 Podgorica

SEKTOR ZA INFORMISANJE JAVNOSTI O EVROPSKOJ UNIJI I PROCESU PRISTUPANJA EU


Telefon: +382 20 481 309
E-mail: nada.vojvodic@gsv.gov.me
Adresa: Bulevar revolucije br. 15, 81000 Podgorica

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU
- Biro za informisanje domaće javnosti
- Biro za informisanje inostrane javnosti
- Biro za internet
- Biro za foto i video snimanje i medijsku dokumentaciju
- Biro za online komunikaciju i koordinaciju


Telefon: +382 20 482 848
E-mail: pr@gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

SLUŽBA ZA PRAVNE I OPŠTE POSLOVE

- Pisarnica


Telefon: +382 20 482 887, +382 20 482 888
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

SLUŽBA ZA FINANSIJSKE POSLOVE


SLUŽBA ZA INFORMATIČKU PODRŠKU

- Biro za upravljanje i podršku informatičkih sistema Vlade

- Biro za upravljanje i podršku informatičkih sistema Kancelarije za evropske integracije


Telefon: +382 20 242 860, +382 20 482 890
E-mail: ranko.raicevic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica

KANCELARIJA ZASTUPNIKA CRNE GORE PRED EVROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA


Telefon: +382 20 244 036
Fax: +382 20 244 117
E-mail: s.agent@gsv.gov.me
Adresa: Serdara Jola Piletića 8/6, 81000 Podgorica

AVIO-SERVIS


Telefon:
E-mail: milutin.nikolic@gsv.gov.me
Adresa: Karađorđeva bb, 81000 Podgorica