Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

ORGANIZACIONE JEDINICE

Kabinet potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku

Kabinet potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem

Kabinet potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj 

Kabinet ministra bez portfelja 

Sektor za poslove Vlade 

Sektor za planiranje, koordinaciju i praćenje realizacije politika Vlade

Sektor za poslove protokola 
- Odsjek za protokolarne poslove
- Odsjek za prevodilačke poslove

Sektor za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike
- Odsjek za praćenje usklađenosti strategija kojima se utvrđuju javne politike
- Odsjek za praćenje realizacije strategija kojima se utvrđuju javne politike

Sektor za informisanje javnosti o Evropskoj uniji i procesu pristupanja Evropskoj uniji

Služba za odnose s javnošću
- Biro za informisanje domaće javnosti
- Biro za informisanje inostrane javnosti
- Biro za internet
- Biro za foto i video snimanje i medijsku dokumentaciju
- Biro za online komunikaciju i koordinaciju

Služba za pravne i opšte poslove
- Pisarnica

Služba za finansijske poslove

Služba za informatičku podršku
- Biro za upravljanje i podršku informatičkih sistema Vlade
- Biro za upravljanje i podršku informatičkih sistema Kancelarije za evropske integracije

Kancelarija zastupnika Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava

Avio-servis