Manja slova Veća slova RSSPitajte Generalni sekretarijat

Informacije kojima je na zahtjev odobren pristup

• Odluke o pokretanju postupka za popunu radnih mjesta Samostalni savjetnik III i Samostalni referent – vozač u Generalnom sekretarijatu Vlade i odluke o izboru sa liste kandidata koji ispunjavaju uslove javnog oglasa za popunu radnih mjesta Samostalni savjetnik III i Samostalni referent – vozač u Generalnom sekretarijatu Vlade, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 82/3-19 od 2. decembra 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 82 3-19 od 02 12 2019

• Predlog Agencije za prestrukturiranje privrede i strana ulaganja o načinu regulisanja obaveza Crnagoraputa AD Podgorica, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 79/2-19 od 12. novembra 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 79 2-19 od 12 11 2019

• Rješenje o imenovanju Komisije za kadrovska i administrativna pitanja br. 08-3088, Rješenje o razrješenju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja br. 07-3234/3 i Rješenje o imenovanju člana Komisije za kadrovska i administrativna pitanja br.07-3234/5 , kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 57/2-19 od 19. septembra 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 57 2-19 od 19 09 2019

• Rješenje o imenovanju Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 08-3089, Rješenje o razrješenju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 07-2333/2, Rješenje o imenovanju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br.07-2665/2, Rješenje o imenovanju člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 07-4304/3 i Rješenje o imenovanju dva člana Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem br. 07-2878/3 , kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 56/2-19 od 19. septembra 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 56 2-19 od 19 09 2019

• Rješenje o imenovanju Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br. 08-3090, Rješenje o razrješenju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br. 07-3234/4, Rješenje o razrješenju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br.07-1091/2 i rješenje o imenovanju člana Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku br. 07-1091/3, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 55/2-19 od 19. septembra 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 55 2-19 od 19 09 2019

• Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve broj: 08-3095, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 54/2-19 od 19. septembra 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 54 2-19 od 19 09 2019

• Akta koja sadrže informaciju o obrazovanju (imenovanju) članova Savjeta iz člana 6 Memoranduma između Crne Gore i Glavnog grada Podgorice i fonda braće Rokfeler i Fondacije „Kuća građanskog društva“ potpisanog u Podgorici dana 18.09. 2015. godine i kopije zapisnika sa sjednica navedenog Savjeta, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 40/5-19 od 26. jula 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 40 5-19 od 26 07 2019.

• Akta koja sadrže podatke o broju službenih vozila, akta koja sadrže podatke o rashodima za održavanje službenih vozila i akta koja sadrži podatke o rashodima za gorivo, Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za 2018. godinu, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 29/4-19 od 16. juna 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 29 4-19 od 16 06 2019.

• Mišljenje na Predlog akcionog plana za sprovođenje Strategije razvoja Uprave policije za 2019-2020, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 21/5-19 od 23. aprila 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 21 5-19 od 23 04 2019.

• Kopije izvještaja o novčanim tokovima Kancelarije za saradnju sa NVO za 2016 i 2017. godinu, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 17/2-19 od 29. marta 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 17 2-19 od 29 03 2019.

• Zaključak Vlade br. 02-5436 od 22. jula 2005. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 10/4-19 od 14. marta 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 10 4-19 od 14 03 2019.

• Zapisnik sa 102. sjednice Vlade održane 13. decembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 201/2-18 od 9. januara 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 201 2-18 od 09 01 2019

• Zapisnik sa 101. sjednice Vlade održane 6. decembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 200/2-18 od 9. januara 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 200 2-18 od 09 01 2019

• Zapisnik sa 100. sjednice Vlade održane 29. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 199/2-18 od 9. januara 2019. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 199 2-18 od 09 01 2019

• Zapisnik sa 99. sjednice Vlade održane 22. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 198/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 198 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 98. sjednice Vlade održane 15. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 197/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 197 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 97. sjednice Vlade održane 8. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 196/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 196 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 96. sjednice Vlade održane 1. novembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 195/2-18 od 31. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 195 2-18 od 31 12 2018

• Zapisnik sa 95. sjednice Vlade održane 25. oktobra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 194/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 194 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 94. sjednice Vlade održane 18. oktobra 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 193/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 193 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 93. sjednice Vlade održane 11. oktobra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 192/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 192 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 92. sjednice Vlade održane 4. oktobra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 191/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 191 2-18 od 28 12 2018

• Zapisnik sa 91. sjednice Vlade održane 27. septembra 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 190/2-18 od 27. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 190 2-18 od 27 12 2018

• Zapisnik sa 90. sjednice Vlade održane 20. septembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 189/2-18 od 27. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 189 2-18 od 27 12 2018

• Zapisnik sa 89. sjednice Vlade održane 13. septembra 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 188/2-18 od 26. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 188 2-18 od 26 12 2018

• Zapisnik sa 88. sjednice Vlade održane 6. septembra 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 187/2-18 od 26. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 187 2-18 od 26 12 2018

• Zapisnik sa 87. sjednice Vlade održane 26. jula 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 186/2-18 od 26. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 186 2-18 od 26 12 2018

• Zapisnik sa 86. sjednice Vlade održane 19. jula 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 185/2-18 od 26. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 185 2-18 od 26 12 2018

• Zapisnik sa 85. sjednice Vlade održane 12. jula 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 184/2-18 od 26. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 184 2-18 od 26 12 2018

• Zapisnik sa 84. sjednice Vlade održane 6. jula 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 183/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 183 2-18 od 24 12 2018

• Zapisnik sa 83. sjednice Vlade održane 28. juna 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 182/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 182 2-18 od 24 12 2018.

• Zapisnik sa 82. sjednice Vlade održane 21. juna 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 181/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 181 2-18 od 24 12 2018

• Zapisnik sa 81. sjednice Vlade održane 14. juna 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 180/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 180 2-18 od 24 12 2018

• Zapisnik sa 80. sjednice Vlade održane 7. juna 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 179/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 179 2-18 od 24 12 2018

• Zapisnik sa 79. sjednice Vlade održane 31. maja 2018. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 178/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 178 2-18 od 24 12 2018

• Zapisnik sa 78. sjednice Vlade održane 24. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 177/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 177 2-18 od 24 12 2018

• Zapisnik sa 77. sjednice Vlade održane 17. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 176/2-18 od 24. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 176 2-18 od 24 12 2018

• Mišljenja Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje realizacije strateških dokumenata Generalnog sekretarijata Vlade, na nacrte i predloge strateških dokumenata podnesenih od početka primjene Uredbe o načinu i postupku izrede, usklađivanja i praćenja sprovođenja strateških dokumenata do 01.12.2018. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 175/2-18 od 28. decembra 2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 175 2-18 od 28 12 2018

• Nalog za službeno putovanje od 22. marta 2014. godine gospodina Mila Đukanovića, tadašnjeg predjednika Vlade Crne Gore, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 164/3-18 od 27.11.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 164 3-18 od 27 11 2018

Dio zapisnika sa 60. sjednice Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem od 25. februara 2014. godine, sa tačkom 21, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 152/6-18 od 7.11.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 152 6-18 od 07 11 2018

• Preliminarni komentari i sugestije Direktorata za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje sprovođenja strategija kojima se utvrđuju javne politike Ministarstva evropskih poslova Crne Gore, za unapređenje strateških dokumenata, i to: Strategije trgovinskih olakšica 2018-2022, Strategije razvoja saobraćaja 2019-2035 i Strategije za unaprijeđenje kvaliteta života LGBTI osoba u Crnoj Gori 2019-2023 i komentari i sugestije Sektora za koordinaciju, praćenje usklađenosti i praćenje realizacije strategijskih dokumenata Generalnog sekretarijata Vlade, za unapređenje strateških dokumenata, i to: Strategije zaštite od rodona sa Akcionim planom za period 2019-2023, Strategije manjinske politike 2018-2023 i Prijedloga Strateškog pregleda odbrane Crne Gore, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 158/3-18 od 25.09.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 158 3-18 od 25 09 2018

Urgencija upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/4 od 18. decembra 2017. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 141/2-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 141 2-18 od 11 09 2018

Urgencija IV upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/5 od 28. decembra 2017. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 142/2-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 142 2-18 od 11 09 2018

Urgencija upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/7-17 od 5. februara 2018. godine i odgovor broj : 13-8766-17 od 7. februara 2018. godine kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 142/3-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 143 2-18 od 11 09 2018

Urgencija VI upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/8 od 23. maja 2018. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 144/2-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 144 2-18 od 11 09 2018

Urgencija upućena premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766/3 od 6. decembra 2017. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 140/2-18 od 11.09.2018. godine. (Napomena Službe za odnose s javnošću Vlade CG: U dokumentu su u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, Sl. list CG br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017, učinjeni nečitljivim lični podaci – adresa i broj telefona) - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 140 2-18 od 11 09 2018

Zahtjev za odobrenje aviona Vlade CG upućenog premijeru Dušku Markoviću broj: 01-8766 od 11. oktobra 2017. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 139/2-18 od 11.09.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 139 2-18 od 11 09 2018.

Informacija o aktivnostima na realizaciji projekta prioritetne dionice Smokovac-Uvač-Mateševo, autoputa Bar-Boljare i Zaključak Vlade broj 08-121 od 12. maja 2016. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 100/21-16 od 09.07.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 100 21-16 od 09 07 2018.

Odluka o dodjeli koncesije po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Šekularska od 12. juna 2008. godine i Odluka o dodjeli koncesije po kombinovanom DBOT aranžmanu za istraživanje vodotoka i izgradnju malih hidroelektrana na vodotoku Bistrica od 17. jula 2008. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 96/2-18 od 10.07.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 96 2-18 od 10 07 2018.

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9325 od 25. septembra 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 93/2-18 od 11.06.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 93 2-18 od 11 06 2018.

• Zapisnik sa 76. sjednice Vlade održane 10. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 91/2-18 od 31.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 91 2-18 od 31 05 2018

• Zapisnik sa 75. sjednice Vlade održane 4. maja 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 90/2-18 od 31.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 90 2-18 od 31 05 2018

• Zapisnik sa 74. sjednice Vlade održane 26. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 89/2-18 od 31.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 89 2-18 od 31 05 2018

• Zapisnik sa 73. sjednice Vlade održane 19. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 88/2-18 od 31.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 88 2-18 od 31 05 2018

• Zapisnik sa 72. sjednice Vlade održane 12. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 87/2-18 od 31.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 87 2-18 od 31 05 2018

• Zapisnik sa 71. sjednice Vlade održane 5. aprila 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 86/2-18 od 31.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 86 2-18 od 31 05 2018

• Zapisnik sa 70. sjednice Vlade održane 29. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 72/3-18 od 14.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 72 3-18 od 14 05 2018

• Zapisnik sa 69. sjednice Vlade održane 22. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 71/4-18 od 11.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 71 4-18 od 11 05 2018

• Zapisnik sa 68. sjednice Vlade održane 15. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 70/4-18 od 11.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 70 4-18 od 11 05 2018

• Zapisnik sa 67. sjednice Vlade održane 8. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 69/4-18 od 11.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 69 4-18 od 11 05 2018

• Zapisnik sa 66. sjednice Vlade održane 7. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 68/4-18 od 09.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 68 4-18 od 09 05 2018

• Zapisnik sa 65. sjednice Vlade održane 1. marta 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 67/3-18 od 09.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 67 3-18 od 09 05 2018

• Zapisnik sa 64. sjednice Vlade održane 22. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 66/4-18 od 09.05.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rjesenjem br UP 66 4-18 od 09 05 2018

• Zapisnik sa sa 63. sjednice Vlade Crne Gore održane 16. februara 2018. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. 65/2-18 od 19.04.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 65 2-18 od 19 04 2018

• Zapisnik sa 62. sjednice Vlade održane 15. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 52/4-18 od 17.04.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 52 4-18 od 17 04 2018

• Zapisnik sa 61. sjednice Vlade održane 8. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 51/4-18 od 29.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 51 4-18 od 29 03 2018

• Zapisnik sa 59. sjednice Vlade održane 25. januara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 50/4-18 od 29.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 50 4-18 od 29 03 2018

• Zapisnik sa 60. sjednice Vlade održane 1. februara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 49/4-18 od 29.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 49 4-18 od 29 03 2018

• Zapisnik sa 58. sjednice Vlade održane 28. januara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 48/4-18 od 29.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 48 4-18 od 29 03 2018

• Zapisnik sa 57. sjednice Vlade održane 11. januara 2018. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 47/4-18 od 28.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 47 4-18 od 28 03 2018

• Zapisnik sa 56. sjednice Vlade održane 28. decembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 46/4-18 od 28.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 46 4-18 od 28 03 2018

• Zapisnik sa 55. sjednice Vlade održane 21. decembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 45/4-18 od 28.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 45 4-18 od 28 03 2018

• Zapisnik sa 54. sjednice Vlade održane 14. decembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 44/4-18 od 27.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 44 4-18 od 27 03 2018

• Zapisnik sa 53. sjednice Vlade održane 7. decembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 43/4-18 od 27.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 43 4-18 od 27 03 2018

• Zapisnik sa 52. sjednice Vlade održane 30. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 42/4-18 od 27.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 42 4-18 od 27 03 2018

• Zapisnik sa 51. sjednice Vlade održane 23. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 41/4-18 od 26.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 41 4-18 od 26 03 2018

• Zapisnik sa 50. sjednice Vlade održane 16. novembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 40/4-18 od 26.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 40 4-18 od 26 03 2018

• Zapisnik sa 49. sjednice Vlade održane 13. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 39/4-18 od 26.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 39 4-18 od 26 03 2018

• Zapisnik sa 48. sjednice Vlade održane 10. novembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 38/4-18 od 26.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 38 4-18 od 26 03 2018

• Zapisnik sa 47. sjednice Vlade održane 2. novembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 37/4-18 od 26.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 37 4-18 od 26 03 2018

• Zapisnik sa 46. sjednice Vlade održane 26. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 36/4-18 od 26.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 36 4-18 od 26 03 2018

• Zapisnik sa 45. sjednice Vlade održane 19. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 35/2-18 od 14.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 35 2-18 od 14 03 2018

• Zapisnik sa 44. sjednice Vlade održane 12. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 34/2-18 od 13.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 34 2-18 od 13 03 2018

• Zapisnik sa 43. sjednice Vlade održane 5. oktobra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 33/2-18 od 13.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 33 2-18 od 13 03 2018

• Zapisnik sa 42. sjednice Vlade održane 28. septembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 32/2-18 od 8.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 32 2-18 od 08 03 2018

• Zapisnik sa 41. sjednice Vlade održane 21. septembra 2017. godine koiem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 31/2-18 od 7.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 31 2-18 od 07 03 2018

• Zapisnik sa 40. sjednice Vlade održane 14. septembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 30/2-18 od 7.03.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 30 2-18 od 07 03 2018

• Zapisnik sa 33. sjednice Vlade održane 6. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 23/2-18 od 28. 2.2018. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 23 2-18 od 28 02 2018

Predlog Ugovora o zajmu između Crne Gore i Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za realizaciju Projekta rekonstrukcije magistralnih puteva u Crnoj Gori, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 157/4-17 od 29. 12. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 157 4-17 od 29 12 2017

Izvještaj o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, za period od 23. januara do 23. maja 2017. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 125/2-17 od 14. 9. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 125 2-17 od 14 09 2017

Rješenje o imenovanju Komisije za raspodjelu dijela sredstava budžetske rezerve, od 29. 11. 2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 102/4-17 od 12.01.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 102 4-17 od 12 01 2017.

Zapisnik sa 39. sjednice Vlade Crne Gore održane 7. septembra 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 132/2-17 od 26.09.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 132 2-17 od 26 09 2017.

Zapisnik sa 38. sjednice Vlade Crne Gore održane 31. avgusta 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 131/2-17 od 14.09.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 131 2-17 od 14 09 2017.

Zapisnik sa 37. sjednice Vlade Crne Gore održane 24. avgusta 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 130/2-17 od 14.09.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 130 2-17 od 14 09 2017.

Zapisnik sa 36. sjednice Vlade Crne Gore održane 27. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 129/2-17 od 13.09.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 129 2-17 od 13 09 2017.
Zapisnik sa 35. sjednice Vlade Crne Gore održane 20. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 128/2-17 od 13.09.02017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 128 2-17 od 13 09 2017.

Zapisnik sa 34. sjednice Vlade Crne Gore održane 12. jula 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 127/2-17 od 13.09.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 127 2-17 od 13 09 2017.

Zapisnik sa 32. sjednice Vlade Crne Gore održane 30. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 120/2-17 od 12.07.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 120 2-17 od 12 07 2017.
Zapisnik sa 31. sjednice Vlade Crne Gore održane 22. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 119/2-17 od 12.07.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 119 2-17 od 12 07 2017.

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 92/2-17 od 31.05.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 92 2-17 od 31 05 2017

Zapisnik sa 30. sjednice Vlade održane 15. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 114/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 114 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 29. sjednice Vlade održane 8. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 113/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 113 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 28. sjednice Vlade održane 1. juna 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 112/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 112 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 27. sjednice Vlade održane 25. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 111/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 111 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 26. sjednice Vlade održane 18. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 110/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 110 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 25. sjednice Vlade održane 11. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 109/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 109 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 24. sjednice Vlade održane 4. maja 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 108/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 108 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 23. sjednice Vlade održane 27. aprila 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 107/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 107 2-17 od 30 06 2017

Zapisnik sa 22. sjednice Vlade održane 20. aprila 2017. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 106/2-17 od 30. 6. 2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 106 2-17 od 30 06 2017

Zaključak Vlade broj: 03-931/2 od 13. marta 2008. godine, kojem je pristup dozviljen Rješenjem UP 123/3-17 od 04.09.2017. godine. - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 123 3-17 od 04 09 2017

Izvještaj Komisije za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku i Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem broj: 07-001-564 od 7. marta 2017. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 87/2-17 i 88/3-17 od 31.05.2017. - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 87 2-17 i 88 3-17 od 31 05 2017

Zapisnici sa 15, 16, 17, 18, 19, 20 i 21. sjednice Vlade održanih 2, 10, 16, 23. i 30. marta, 6. aprila i 13. aprila 2017. godine kojima je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 67/2-17 od 04.05.2017. - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 67 2-17 od 04 05 2017

Zapisnici sa 8, 9. i 10. sjednice Vlade održanih 12, 19. i 27. januara 2017. i Zapisnik o donijetim zaključcima Vlade od 30. januara 2017. bez održavanja sjednice kojima je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 50/2-17 od 18.04.2017. - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 50 2-17 od 18 04 2017

Rješenja Ministarstva ekonomije broj: 01-1472/1 od 12. juna 2015. godine; 01-1472/2 od 12. juna 2015. godine; 01-1472/4 od 30. juna 2015. godine i Dopis Ministarstva ekonomije broj: 313-46/2017-2, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 49/2-17 od 13.04.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 49 2-17 od 13 04 2017

Zapisnici sa 153. sjednice Vlade održane 18. i 19. aprila 2016. u Kolašinu i 154. sjednice Vlade održane 21. aprila 2016. kojima je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP-62/3-16 od 28. juna 2016. - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 62 3-16 od 18 06 2016

Agenda Konferencije „Sixth EU- SE Summit”, koja će se održati 28. aprila 2017. godine u hotelu Hilton, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 45/2-17 od 04.04.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 45 2-17 od 04 04 2017

Rješenje br. 08-3297-2 od 29.12. 2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 37/2-17 od 24.03.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 37 2-17 od 24 03 2017

Izvod iz knjigovodstvene evidencije prevoznih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade na dan 31.12.2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 34/2-17 od 13.03.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 34 2-17 od 13 03 2017

Zaključak Vlade Crne Gore broj 03-6672 od 29.7.2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 28/2-17 od 20.02.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 28 2-17 od 20 02 2017

Izvještaj Ministarstva finansija, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 22/5-17 od 16.02.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 22 5-17 od 16 02 2017

• Zaključak Vlade Crne Gore br 03-2750 od 8. 4. 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 25/2-17 od 08.02.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 25 2-17 od 08 02 2017

Izvještaj Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem br. UP 160/5-16 od 02.02.2017. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 160 5-16 od 02 02 2017

Akt Ministarstva saobraćaja i pomorstva, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 159/2-16 od 20. decembra 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 159 2-16 od 20 12 2016

Rješenje kojim je tonskim zapisima odredjen stepen tajnosti interno i Rješenje o produženju roka tajnosti podataka, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 158/2-16 od 20. decembra 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 158 2-16 od 20 12 2016

Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore održane 30. juna 2016. godine, u dijelu u kome nije izvršeno brisanje u skladu sa članom 24 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 112/3-16 od 25. oktobra 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 112 3 -16 od 25 10 2016

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-13011 od 25. decembra 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 153/2-16 od 24. oktobra 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 153 2-16 od 24 10 2016

Zapisnici sa sjednica Vlade Crne Gore: 159. održane 2. juna 2016. godine; 158. održane 18. maja 2016. godine; 157. održane 12. maja 2016. godine; 156. održane 5. maja 2016. godine; 155. održane 28. aprila 2016. godine; 152. održane 31. marta 2016. godine; 151. održane 24. marta 2016. godine; 150. održane 17. marta 2016. godine; 149. održane 10. marta 2016. godine; 148. održane 3. marta 2016. godine; 147. održane 25. februara 2016. godine; 146. održane 18. februara 2016. godine; 145. održane 11. februara 2016. godine; 144. održane 4. februara 2016. godine; 143. održane 29. januara 2016. godine i 142. održane 21. januara 2016. godine, u dijelu u kome nije izvršeno brisanje u skladu sa članom 24 stav 2 Zakona o slobodnom pristupu informacijama, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj. UP 81/3-16 od 5. jula 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 81 3-16 od 05 07 2016 (1. dio) i Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 81 3-16 od 05 07 2016 (2. dio)

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4135 - rashodi za gorivo”, „4630 – otplata obaveza iz prethodnih godina”, „4141 - službena putovanja”, „4149 - ostale usluge”, „4153 – tekuće održavanja opreme”; „4199 – ostalo”, za jun 2016. godine, a kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 111/2-16 od 25. jula 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 111 2-16 od 25 07 2016

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-15/3 od 21. marta 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 51/22-15 od 27. juna 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 51 22-15 od 27 06 2016

Rješenja Ministarstva ekonomije broj: 01-431/7 od 9. jula 2013. godine; 01-431/4 od 13. juna 2013. godine; 01-431/5 od 20. juna 2013. godine; 01-1472/1 i 01-1472/2 od 12. juna 2015. godine i 01-1472/4 od 30. juna 2015. godine i Dopis Ministarstva ekonomije broj: 01-439/4 od 30. marta 2016. godine, koji su dostavljeni Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, a kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 82/2-16 od 13. juna 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 82 2-16 od 13 06 2016

Dopis Ministarstva saobraćaja i pomorstva broj: 12-614/1 od 24. marta 2016. godine, koji je dostavljen Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore, akojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 80/2-16 od 13. juna 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 80 2-16 od 13 06 2016

Kopija svih rashoda (koji uključuju datum uplate, naziv dobavljača , svrhu uplate i ostale stavke, a sve po SAP sistemu po kojem se vode budžetski izdaci) realizovanih sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4135 - rashodi za gorivo“, „4630 - otplata obaveza iz prethodnih godina“, „4141 - službena putovanja“ „4149 - ostale usluge“„4153 - tekuće održavanja opreme“; „4199 - ostalo“, za maj 2016. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 79/2-16 od 7. juna 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 79 2-16 od 07 06 2016

Zaključak Komisije za ekonomsku politiku i finansijski sistem broj: 08-002-30 od 27. januara 2015. godine i Zaključku Vlade Crne Gore broj: 08-641 od 13. marta 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 77/2-16 od 7. juna 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 77 2-16 od 07 06 2016

Informacija o stanju kredita i depozita Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja i Fonda za zdravstveno osiguranje, na dan 31.12.2009. godine, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 4. marta 2010. godine i s tim u vezi donijela Zaključke broj 03-1615 od 11. marta 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 76/2-16 od 1. juna 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 76 2-16 od 01 06 2016

Zaključak Vlade Republike Crne Gore broj: 02-3501 od 2. juna 2005. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 74/2-16 od 26. maja 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 74 2-16 od 26 05 2016

• Pilot program osposobljavanja i radnog angažovanja mladih na poslovima sprečavanja sive ekonomije, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 67/2-16 od 12. maja 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 67 2-16 od 12 05 2016

Cjelokupna dokumentacija u vezi sa konkursom za izbor člana Odbora Regulatorne agencije za energetiku u 2014, 2015 i 2016. godini, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 68/2-16 od 12. maja 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 68 2-16 od 12 05 2016

Akta koji sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4135 - rashodi za gorivo”, „4630 – otplata obaveza iz prethodnih godina”, „4141 - službena putovanja”, „4149 - ostale usluge”, „4153 – tekuće održavanja opreme”; „4199 - ostalo, za april 2016. godine., kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 64/2-16 od 12. maja 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 64 2-16 od 12 05 2016
Pravilnik o unutrašnjem redu u zgradi Vlade Crne Gore, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 66/2-16 od 6. maja 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 66 2-16 od 06 05 2016

Izvještaj o učešću predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na investicionom samitu za zemlje Zapadnog Balkana, koji je organizovao EBRD u Londonu, 22. februara 2016. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 30/5-16 od 25. aprila 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 30 5-16 od 25 04 2016

Informacija o realizaciji obaveza proisteklih iz Zakona o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 10. marta 2016. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 30/3-16 od 31. marta 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 30 3-16 od 31 03 2016.

Informacija o vansudskom postupku naknade štete, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 28. decembra 2015. godine i Informacija o realizaciji tenderskih postupaka, koja je Vladi Crne Gore dostavljena na uvid na sjednici od 3. marta 2016. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 27/3-16 od 31. marta 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 27 3-16 od 31 03 2016.

Lista kategorija registraturskog materijala sa rokovima čuvanja Generalnog sekretarijata Vlade Republike Crne Gore broj: 02-10681 od 4. decembra 2003. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 23/3-16 od 28. marta 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 23 3-16 od 28 03 2016

Izvještaj o učešću delegacije Vlade Crne Gore, koju su predvodili Branimir Gvozdenović, ministar održivog razvoja i turizma i Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva, na Poslovnom forumu „Crna Gora danas”, Dubai – Ujedinjeni Arapski Emirati, od 7. do 11. novembra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 13/15-16 od 25. marta 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 13 15-16 od 25 03 2016
Izvještaj o posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Abu Dabi, 12-15. januara 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 13/11-16 od 8. marta 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rjesenjem br UP 13 11-16 od 08 03 2016

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-2693 od 8. aprila 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 17/3-16 od 7. marta 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 17 3-16 od 07 03 2016

Finansijski plan Kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd za 2014. godinu, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 13/9-16 od 29. februara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 13 9-16 od 29 02 2016

Predlog nastavka saradnje s aviokompanijom Air Berlin i Predlogu Ugovora između Air Berlin PLC , Ministarstva održivog razvoja i turizma i Nacionalne turističke organizacije o promovisanju i razvoju Crne Gore kao turističke destinacije i Informaciju o nastavku saradnje između Crne Gore i Narodne Republike Kine sa prijedlozima Memoranduma o razumijevanju između Ministarstva poljoprivrede NR Kine i Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja Crne Gore o saradnji u oblasti poljoprivrede, Programu kulturne saradnje za period 2012-2015 između Ministarstva kulture Crne Gore i Ministarstva kulture Narodne Republike Kine, Okvirnom sporazumu o privredno-tehničkoj saradnji između Crne Gore i Narodne Republike Kine i Razmjeni pisama u vezi sa obukom crnogorskig diplomatskih kadrova, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 11/4-16 od 29. februara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 11 4-16 od 29 02 2016

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9139 od 18. septembra 2008. godine; Informaciju o nabavci novog aviona tipa Embraer 195; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-5986 od 29. maja 2008. godine; Informaciju o otvaranju novih linija i povećanju broja frekvencija na postojećim linijama Montenegro Airlinesa; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-1528 od 28. februara 2008. godine, Predlog za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 03-993 od 6. decembra 2007. godine, akt Ministarstva finansija broj: 02-7913/3 od 14. januara 2008. godine; akt Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija broj: 04-1186/1 od 18. februara 2008. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-2401 od 5. marta 2009. godine i Informaciju o odlaganju isporuke aviona Embraer E 195, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP: 8/5-16 od 29. februara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 8 5-16 od 29 02 2016

Nota No. 193/15 od 17. novembra 2015. godine koju je Ambasada NR Kine u Crnoj Gori uputila Kabinetu potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 139/5-15 od 5. februara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 139 5-15 od 05 02 2016

Akt Ministarstva finansija broj: 07-15882/2015 od 11. decembra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 156/3-15 od 29. januara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 156 3-15 od 29 01 2016

Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore od 13. juna 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 115/29-13 od 29. januara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 115 29-13 od 29 01 2016

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9937 od 6. decembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 7/2-16 od 26. januara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 7 2-16 od 26 01 2016

Izvještaj o učešću Delegacije Vlade Crne Gore koju je predvodio ministar za ljudska i manjinska prava, dr Suad Numanović, na 104. Plenarnom zasijedanju Venecijanske komisije 23.-24. oktobra 2015. godine, u Veneciji, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 152/9-15 od 25.januara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 152 9-15 od 25 01 2016

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4127 - ostale naknade”; „4135 - rashodi za gorivo”, „4141 - službena putovanja”; „4148 – usluge stručnog usavršavanja” i „4149 - ostale usluge”, za decembar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 157/2-15 od 14. januara 2016. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 157 2-15 od 14 01 2016

Prilozi Predloga za izmjenu Zaključka Vlade Crne Gore broj: 08-1996/4 od 4.09.2014. godine koji je Vlada razmotrila na sjednici od 10. decembra 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 150/2-15 od 30. decembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 150 2-15 od 30 12 2015

Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore održane 14. novembra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 147/3-15 od 23. decembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 147 3-15 od 23 12 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 02-8211/2 od 21. oktobra 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 148/2-15 od 22. decembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 148 2-15 od 22 12 2015

Pismo koje je raniji potpredsjednik Vlade Miroslav Ivanišević 22. jula 2009. godine uputio Predsjedniku Crne Gore, a isto dostavio i predsjedniku Vlade Crne Gore, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 140/4-15 i UP 143/2-15 od 22. decembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 140 4-15 i UP 143 2-15 od 22 12 2015

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4127 - ostale naknade”; „4135 - rashodi za gorivo”, „4141 - službena putovanja”; „4148 – usluge stručnog usavršavanja” i „4149 - ostale usluge”, za novembar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 145/2-15 od 14. decembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br 145 2-15 od 14 12 2015

Rješenje potpredsjednika Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem o određivanju stepena tajnosti podataka broj: 08-197 od 15. oktobra 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 134/2-15 od 16. novembra 2015. godine - Podatak kojem je dopusten pristup Rješenjem br 134 2-15 od 16 11 2015

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) po ekonomskoj klasifikaciji i to: „4127 - ostale naknade“; „4135 - rashodi za gorivo“, ,4141 - službena putovanja“; „4148 - usluge stručnog usavršavanja“ i „4149 - ostale usluge“, za oktobar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: 130/2-15 od 9. novembra 2015. godine - Podatak kojem je dopusten pristup Rješenjem br 130 2-15 od 09 11 2015

Kopija zahtjeva Miroslava Ivaniševića, ranijeg ministra finansija u Vladi Crne Gore za pružanje finansijske podrške u procesu koji se vodio pred Građanskim i krivičnim sudom u Bariju, a po osnovu kojeg je Vlada Crne Gore donijela Zaključak broj:03-3479 od 31. marta 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 205/6-14 i UP 28/6-15 od 9. novembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 205 6-14 i UP 28 6-15 od 09 11 2015

Zaključci Vlade Republike Crne Gore broj: 02-959 od 20. marta 1998; 02-6072 od 12. novembra 1998; 02-170/2 od 21. januara 1999. i 02-1844/3 od 19. maja 2000. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 126/2-15 od 3. novembra 2015. godine - Podatak kojem je dopusten pristup Rješenjem br 126 2-15 od 03 11 2015

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade“; „4135 - Rashodi za gorivo“, „4141 - Službena putovanja"; „4148 - Usluge stručnog usavršavanja" i „4149 - Ostale usluge“, za septembar 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 127/2-15 od 2. novembra 2015. godine - Podatak kojem je dopusten pristup Rješenjem br 127 2-15 od 02 11 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-1170/4 od 29. maja 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 123/2-15 od 29. oktobra 2015. godine - Podatak kojem je dopusten pristup Rješenjem br 123 2-15 od 29 10 2015

Memorandum o razumijevanju između Vlade Crne Gore, Glavnog grada Podgorice, Fonda braće Rokfeler i Fondacije „Kuća građanskog društva“ za izgradnju Kuće građanskog društva, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 119/2-15 od 20. oktobra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 119 2-15 od 20 10 2015

Uredba o prestanku važenja uredbe o dodacima na zaradu državnih službenika i namještenika, sa obrazloženjem i Predlogu Uredbe o prestanku važenja uredbe o dodacima na zaradu po osnovu težih uslova rada državnih službenika i namještenika u pojedinim organima državne uprave, sa obrazloženjem, koje je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 17. januara 2008. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 196/2-14 od 15. oktobra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 196 2-14 od 20 10 2015

Dio Zapisnika sa 116. sjednice Komisije za kadrovska pitanja Vlade Crne Gore, održane 23. septembra 2015. godine, tačka 15. u okviru koje je razmatran zahtjev Branka Žugića, ranijeg direktora JU Zavod za geološka istraživanja, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 112/2-15 od 15. oktobra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 112 2-15 od 15 10 2015

Popisne liste prevoznih sredstava Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore sa stanjem na dan 31. decembra 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 98/3-15 od 6. oktobra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 98 3-15 od 06 10 2015

Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 03-1178 od 22. februara 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 91/5-15 od 29. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 91 5-15 od 29 06 2015

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade“; „4135 - Rashodi za gorivo“, „4141 - Službena putovanja“; „4148 - Usluge stručnog usavršavanj“ i „4149 - Ostale usluge“ za avgust 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 108/2-15 od 30. septembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 108 2-15 od 30 09 2015

Izvještaj o javnoj raspravi o Nacrtu Zakona o lobiranju, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 107/2-15 od 30. septembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 107 2-15 od 30 09 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 02-5132 od 22. maja 2003. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 106/2-15 od 28. septembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 106 2-15 od 28 09 2015

Informacija o realizaciji obaveza iz Ugovora o kupo-prodaji akcija Kombinata aluminijuma AD Podgorica, Informaciji o realizaciji obaveza iz Ugovora o kupo-prodaji akcija fondova u Rudniku boksita AD Nikšić koje je Vlada razmotrila i usvojila na sjednici od 27. septembra 2007. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7388 od 4. oktobra 2007. godine; Informacija o realizaciji obaveza iz Ugovora o kupo-prodaji akcija Kombinata aluminijuma AD Podgorica i realizaciji obaveza Ugovora o kupo-prodaji akcija fondova u Rudniku boksita AD Nikšić u drugom investicionom periodu, u trajanju od devet mjeseci, koje je Vlada razmotrila i usvojila na sjednici od 23. maja 2008. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-5976 od 29. maja 2008. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 100/3-15 od 10. septembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 100 3-15 od 10 09 2015

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4148 – Usluge stručnog usavršavanja” i „4149 - Ostale usluge” za maj, jun i jul 2015. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 99/2-15 od 2. septembra 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 99 2-15 od 02 09 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-11464/2 od od 30. decembra 2008. godine i broj: 03-185 od 4. februara 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 33/2-15 od 20. jula 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 33 2-15 od 20 07 2015

Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore, predvođene predsjednikom Vlade Milom Đukanovićem, na Konferenciji o Zapadnom Balkanu, Berlin 28. avgust 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 207/6-14 od 22. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 207 6-14 od 22 06 2015

Izvještaj o zvaničnoj posjeti predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića Republici Azerbejdžan, 17-19. septembar 2014. godine, kojem je prisutup dozvoljen Rješenjem broj: UP 206/10-14 od 22. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 206 10-14 od 22 06 2015

Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore koju je predvodio potpredsjednik Vlade i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore prof. dr Igor Lukšić, na Zapadno-balkanskoj konferenciji u Prištini, 26. marta 2015. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 58/4-15 od 22. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 58 4-15 od 22 06 2015

Elaborat o ekonomskoj opravdanosti ulaganja u nabavku brodova za AD Crnogorska plovidba, koji je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 17. maja 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 90/2-15 od 16. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 90 2-15 od 16 06 2015

Prijava NVO „Upis” za kandidata Blagotu Mitrića za članstvo u Operativnom timu Partnerstvo otvorenih vrata, sa pratećom dokumentacijom, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 7/6-15 od 8. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 7 6-15 od 08 06 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj 03-1772 od 11. marta 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 52/3-15 od 3. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rjesenjem br UP 52 3-15 od 03 06 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-8260 od 4. septembra 2008. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-5706 od 23. aprila 2009. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 77/3-15 od 2. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 77 3-15 od 02 06 2015

Akta koje je potpredsjednik Vlade Crne Gore za ekonomsku politiku i finansijski sistem dostavio Odboru za antikorupciju Skupštine Crne Gore, povodom tvrdnji navedenih u predstavci radnika Montavar-Metalca u periodu od 6. oktobra 2014. godine do 17. marta 2015. godine, kada je zahtjev za pristup informacijama podnijet, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 41/4 od 2. juna 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 41 4-15 od 02 06 2015

Zaključak Vlade Republike Crne Gore broj 03-3623 od 24. maja 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 54/5-15 od 29. maja 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 54 5-15 od 29 05 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-2208 od 17. marta 2011. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-10521/2 od 23. decembra 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: 71/2-15 od 28. maja 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 71 2-15 od 28 05 2015

Informacija o realizovanim obavezama iz Strategije restrukturiranja „Montenegro Airlines” DOO, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 18. septembra 2008. godine; Informaciji o procesu restrukturiranja i modelu privatizacije „Montenego Airlines” AD, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 3. septembra 2009. godine i Informaciji o radu Tenderske komisije za privatizaciju „Montenegro Airlines” AD, koju je Vlada Crne Gore usvijila na sjednici od 8. jula 2010. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 37/3-15 od 28. maja 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 37 3-15 od 28 05 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-6771 od 26. juna 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 76/2-15 od 25. maja 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 76 2-15 od 25 05 2015

Informacija o preduzetim aktivnostima na realizaciji Projekta „Izmještanje i izgradnja poslovne zgrade Uprave policije Crne Gore – područne jedinice Podgorica“ koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 18. oktobra 2007. godine i Zaključku Vlade Crne Gore broj 03-8004/2 od 25. oktobra 2007. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 22/3-15 od 20. aprila 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 22 3-15 od 20 04 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-1178 od 22. februara 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 38/2-15 od 24. marta 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 38 2-15 od 24 03 2015

Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem Narodnoj Republici Kini u periodu od 28. septembra do 2. oktobra 2014. godine, koji je razmotren na sjednici Vlade 30. oktobra 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 213/6-14 od 11. marta 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 213 6-14 od 11 03 2015

Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Vlade Crne Gore predvođene ministrom saobraćaja i pomorstva Ivanom Brajovićem Republici Austriji i Republici Italiji u periodu od 15. do 17. septembra 2014. godine, koji je razmotren na sjednici Vlade 16. oktobra 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 206/6-14 od 11. marta 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 206 6-14 od 11 03 2015

Predlog za otpis duga „Montenegro Airlines” AD Podgorica, koji je dostavilo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva Vladi Crni Gore na razmatranje i usvajanje na sjednici od 21. jula 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 29/2-15 od 11. marta 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 29 2-15 od 11 03 2015

Informacija o zaduženju „Montenegro Airlines” AD Podgorica, za potrebe finansiranja obrtnih i osnovnih sredstava, s Nacrtima ugovora i Nacrtima garancija, koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 7. aprila 2011. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem UP 20/3-15 od 11. marta 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 20 3-15 od 11 03 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-134/4 od 16. februara 2012. godine kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 221/3-14 od 4. marta 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 221 3-14 od 04 03 2015

Stategija restrukturiranja „Montenegro Airlines” doo , koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 29. novembra 2007. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 21/2-15 od 27. februara 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 21 2-15 od 27 02 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7064 od 1. septembra 2006. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 18/2-15 od 27. februara 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 18 2-15 od 27 02 2015

Odluka o dodjeli koncesije DOO „Pomorski poslovi” Bar na području luke Bar i Odluka o prodaji 100% udjela privrednog društva DOO „Pomorski poslovi” Bar, koje je Vlada Crne Gore donijela na sjednici od 30. septembra 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 218/5-14 od 23. februara 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 218 5-14 od 23 02 2015

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7379 od 28. jula 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 14/2-15 od 16. februara 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 14 2-15 od 16 02 2015

Akta koja sadrže informaciju o svim rashodima realizovanim sa Programa: Pružanje stručne i administrativne podrške na realizaciji ustavnih nadležnosti Vlade (401012571) i to: „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4149 - Ostale usluge”, za period od 1. jula 2014. do 31. decembra 2014. godine i „4148 – Usluge stručnog usavršavanja” za period od 1. januara 2014. do 31. decembra 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem UP 224/3-14 i UP 6/3-15 od 13. februara 2015. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 224 3-14 i UP 6 3-15 od 13 02 2015

Zaključak broj: 03-6849 od 25. septembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 209/2-14 od 3. novembra 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 209 2-14 od 03 11 2014

Odluka o uslovima i načinu vraćanja kredita za rješavanje stambenih potreba Broj: 02-3462 od 3. juna 2004. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 192/2-14 od 17. septembra 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 192 2-14 od 17 09 2014

Predlog rješavanja uskih grla na saobraćajnoj mreži Crne Gore za period 2007-2009. godine, koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 27. septembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 191/2-14 od 17. septembra 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 191 2-14 od 17 09 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-7377 od 4. oktobra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 188/2-14 od 11. septembra 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 188 2-14 od 11 09 2014

Mišljenje na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o Državnom tužilaštvu („Službeni list RCG”, broj 69/03 i „Službeni list CG”, br. 40/08, 73/10, 39/12 i 46/13), koju su podnijeli nosioci tužilačke funkcije u Crnoj Gori, a koju je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 24. aprila 2014. godine, kojem je pristup sdozvoljen Rješenjem broj: UP 180/2-14 od 11. septembra 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 180 2-14 od 11 08 2014

Rješenja o raspoređivanju službenika/ca Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore: Milutina Kljajevića, Milene Vučinić i Ljiljane Milanović, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 156/4-14 od 10. septembra 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 156 4-14 od 10 09 2014

Akt Ustavnog suda Crne Gore U-I br. 34/14 od 17. juna 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 181/2-14 od 22. avgusta 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 181 2-14 od 22 08 2014

Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111-Neto zarade”, „4122-Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135-Rashodi za gorivo”, „4141-Službena putovanja”; „4142-Reprezentacija”; “4143- Komunikacione usluge”, “4145”-Usluge prevoza”; “4147-Konsultanske usluge, projekti i studije”; „4149- Ostale usluge”, „4191-Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199-Ostalo”, “4319-Ostali transferi institucijama”; “4630-otplata obaveza iz prethodnih godina” i ukupne rashode, za period maj-jun 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 161/3-14 od 22. jula 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 161 3-14 od 22 07 2014

Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1289/3 od 29. maja 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1406/3 od 12. juna 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1399/2 od 19. juna 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1568/3 od 26. juna 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj: 08-1514/3 od 26. juna 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 160/2-14 od 22. jula 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 160 2-14 od 22 07 2014

Informacija o broju lica zaposlenih u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore u periodu maj-jun 2014. godine, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 159/2-14 od 2. jula 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rjesenjem br UP 159 2-14 od 02 07 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-481 od 9. februara 2006. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-8023 od 7. decembra 2006. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem Broj: UP 75/2-14 od 2. jula 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 75 2-14 od 02 07 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-576/2 od 25. februara 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 155/2-14 od 23. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 155 2-14 od 23 06 2014

Predlog za davanje saglasnosi za uspostavljanje prava službenosti na zemljištu u svojini Crne Gore, u Opštini Kotor, u korist „Terna Crna Gora” d.o.o. i Predlogu Ugovora o ustanovljavanju prava službenosti, koje je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 12. juna 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 154/2-14 od 23. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 154 2-14 od 23 06 2014

Izvještaj o učešću potpredsjednika Vlade i ministra vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore prof. dr Igora Lukšića na Zapadno-balkanskoj konferenciji u Beogradu, 23. oktobra 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 215/5-15 od 22. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 215 5-15 od 22 06 2014

Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti–zemljišta u svojini Crne Gore u Opštini Šavnik, za potrebe realizacije projekta povezivanja elektro energetskih sistema Crne Gore i Italije podmorskim kablom, koji je Vlada Crne Gore razmatrala na sjednici od 27. februara 2014. godine i Predlog mišljenja na inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti Zakona o otpisu kamate na poreske i carinske obaveze („Službeni list CG”, broj 61/13), koju je podnijela NVO MANS iz Podgorice, a koju je Vlada Crne Gore razmatrala na sjednici od 20. februara 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 65/5-14 od 10. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 65 5-14 od 10 06 2014

Informacija o statusu privatizacije hotelsko-turističkih preduzeća koju je Vlada Crne Gore usvojila na sjednici od 13. februara 2014. godine, Predlogu Mišljenja na inicijativu Advokatske kancelarije Jovović, Mugoša i Vuković, za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti odredaba čl. 51 i 52 Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, koje je Vlada Crne Gore razmatrala na sjednici od 13. februara 2014. godine, Odluka o usvajanju Finanisjskog plana Radio-difuznog centra doo Podgorica za 2014. godine na koju je Vlada Crne Gore dala saglasnost na sjednici od 13. februara 2014. godine, Izvještaj o učešću ministra finansija dr Radoja Žugića, na konferenciji u Berlinu, u periodu od 13 – 15. januara 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 44/3-14 od 9. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 44 3-14 od 09 06 2014

Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-508/3 od 13. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-498/2 od 13 marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-608 od 13. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-836/2 od 27. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-682/4 od 27. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-684/4 od 27. marta 2014. godine; Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-660/3 od 3. aprila 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 118/3-14 od 8. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 118 3-14 od 08 06 2014

Zapisnik sa sjednice Vlade Crne Gore održane 15. novembra 2012. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 76/8-13 od 6. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 76 8-13 od 06 06 2014

Predlog odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine i odluke o izmjenama statuta Investiciono razvojnog fonda Crne Gore AD na koje je Vlada Crne Gore dala saglasnost na sjednici od 19. maja 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 153/2-14 od 5. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 153 2-14 od 05 06 2014

Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-1185/3 od 19. maja 2014. godin, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 149/2-14 od 4. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 149 2-14 od 04 06 2014

Zaključak Vlade Crne Gore, broj 08-759/3 od 10. aprila 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 125/3-14 od 4. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 125 3-14 od 04 06 2014

Zahtjev Glavnog grada Podgorica broj: 01-031/14-786 od 7. februara 2014. godine, kojima se Glavni grad Podgorica obratio Vladi Crne Gore radi davanja prethodne saglasnosti za otuđenje građevinskog zemljišta, označenog kao urbanistička parcela br. V4 u zahvatu DUP-a „Poslovni centar Kruševac – Zona B” - izmjene i dopune u Podgorici, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 121/3-14 od 3. juna 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 121 3-14 od 03 06 2014

Informacija o broju zaposlenih na neodređeno i na određeno vrijeme u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore na dan 31. decembra 2013. godine i na dan 24. marta 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 99/2-14 od 30. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 99 2-14 od 30 05 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-1667 od 11. marta 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 101/3-14 od 29. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 101 3-14 od 29 05 2014

Zaključku Vlade Crne Gore broj: 03-42 od 21. januara 2011. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 152/2-14 od 28. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 152 2-14 od 28 05 2014

Akcioni plan za implementaciju preporuka Državne revizorske institucije koji je usvojen na 56. sjednici Vlade od 20. februara 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 49/2-14 od 28. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 49 2-14 od 28 05 2014

Zaključak Vlade Crne Gore, broj 03-8545 od 14. oktobra 2010. godine i Zaključak Vlade Crne Gore, broj 03-8247 od 1. oktobra 2010. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 66/3-14 od 27. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 66 3-14 od 27 05 2014

Predlog za davanje saglasnosi za izvođenje pripremnih radova većeg obima za izgradnju objekata od opšteg interesa unutar turističkog naselja „Kolašin 1450” u zahvatu Prostornog plana posebne namjene „Bjelasica i Komovi” - Detaljna razrada lokaliteta „Kolašin 1450” u Kolašinu, investitora „Ski-Resort - Kolašin 1450” A.D. iz Kolašina, koji je Vlada Crne Gore razmotrila na sjednici od 3. aprila 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 123/3-14 od 20. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 123 3-14 od 20 05 2014

Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u periodu od 15. aprila do 1. maja 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 145/2-14 od 19. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 145 2-14 od 19 05 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-626/3 od 28. marta 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem UP 70/3-14 od 19. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 70 3-14 od 19 05 2014

Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 -Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135 -Rashodi za gorivo”, „4141- Službena putovanja”; „4142 –Reprezentacija”; “4143- Komunikacione usluge”, “4145” -Usluge prevoza”; “4147-Konsultanske usluge, projekti i studije”; „4149- Ostale usluge”, „4191-Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199 -Ostalo”, “4319- Ostali transferi institucijama”; “4630- otplata obaveza iz prethodnih godina” i ukupne rashode, za mjesec april 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 130/3-14 od 16. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 130 3-14 od 16 05 2014

Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 -Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135 -Rashodi za gorivo”, „4141- Službena putovanja”; „4142 –Reprezentacija”; „4143- Komunikacione usluge”, „4145” -Usluge prevoza”; „4147-Konsultanske usluge, projekti i studije”; „4149- Ostale usluge”, „4191-Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199 -Ostalo”, „4319- Ostali transferi institucijama”; „4630- otplata obaveza iz prethodnih godina” i ukupne rashode, za mjesec mart 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 114/4-14 od 16. maja 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 114 4-14 od 16 05 2014
Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u februaru 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 72/3-14 2. aprila 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 72 3-14 od 02 04 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj : 08-401/3 od 27. februara 2014. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-473/3 od 6. marta 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 73/3-14 od 31. marta 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 73 3-14 od 31 03 2014

Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 -Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 -Ostale naknade”; „4135 -Rashodi za gorivo”, „4141- Službena putovanja”; „4142 –Reprezentacija”; „4143- Komunikacione usluge”, „4145” -Usluge prevoza”; „4147-Konsultanske usluge, projekti i studije”; „4149- Ostale usluge”, „4191-Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199 -Ostalo”, „4319- Ostali transferi institucijama”; „4630- otplata obaveza iz prethodnih godina” i ukupne rashode, za mjesec februar 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 86/2-14 od 19. marta 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 86 2-14 od 19 03 2014

Akta koja sadrže informaciju o rashodu Generalnog sekretarijata Vlade, pojedinačno po Programima, po ekonomskoj klasifikaciji 4 propisane Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2014. godinu i to: „4111 - Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4142 - Reprezentacija”; „4143 - Komunikacione usluge”, „4145” - Usluge prevoza”; „4147 - Konsultanske usluge, projekti i studije”; „4149 - Ostale usluge”, „4191 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199 - Ostalo”, „4319 - Ostali transferi institucijama”; „4630 - otplata obaveza iz prethodnih godina” i ukupne rashode, za mjesec januar 2014. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 64/3 - 14 od 19. marta 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 64 3-14 od 19 03 2014

Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u periodu od 1. novembra do 31. decembra 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 31/2-14 od 18. februara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 31 2-14 od 18 02 2014

Pregled rashoda pojedinačno po mjesecima i ukupnim rashodima, za period od 1. novembra do 31. decembra 2013. godine, po ekonomskoj klasifikaciji propisanoj Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu i to: „ 4111 - Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141 - Službena putovanja”; „4142 -Reprezentacija”; „4143 - Komunikacione usluge”, „4149 - Ostale usluge”, „4191 - Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199 - Ostalo” i „4630 - otplata obaveza iz prethodnih godina”, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 28/2 - 14 od 12. februara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 28 2-14 od 12 02 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-43/4 od 23. januara 2014. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 10/2-14 od 12. februara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 10 2-14 od 12 02 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-9867 od 6. decembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 20/2-14 od 3. februara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 20 2-14 od 03 02 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-3016/4 od 26.decembra 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-2946/3 od 26.decembra 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-3003/3 od 26.decembra 2013. godine i Izvještaj sa učešća predsjednika Vlade Crne Gore Mila Đukanovića na II Samitu šefova vlada zemalja Centralne i Istočne Evrope i NR Kine, u Bukureštu, 26. novembra 2013. godine i Informaciji o kvantitativnim i kvalitativnim efektima ljetnje turističke sezone 2013. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 207/4-13 od 27. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 207 4-13 od 27 01 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj 03-3086 od 10. aprila 2008. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 197/5-13 od 22. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 197 5-13 od 22 01 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-2318/4 od 17. oktobra 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 209/3-13 od 20. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 209 3-13 od 20 01 2014

Zaključak za preusmjeravanje sredstava broj: 08-2541/3 od 14. novembra 2013. godine; Zaključak za preusmjeravanje sredstava broj: 08-2545/3 od 14. novembra 2013. godine; Zaključak za davanje saglasnosti za prenos prava svojine/susvojine na zemljištu u svojini Crne Gore na Crnogorski elektroprenosni sistem, broj: 08-2492/3 od 14. novembra 2013. godine i Informacija o realizaciji zaključaka sa sjednice Vlade Crne Gore od 14. 2. 2013. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 192/3-13 od 15. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 192 3-13 od 15 01 2014

Predlog za davanje saglasnosti za prodaju nepokretnosti u svojini Crne Gore, upisane u listu nepokretnosti broj 2349, KO Novi Bar, Opština Bar, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 191/3-13 od 15. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 191 3-13 od 15 01 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-91/4 od 8. februara 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-427/3 od 28. februara 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-445/3 od 7. marta 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-1057/4 od 26. aprila 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-1254/3 od 6. juna 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08- 1432/3 od 20. juna 2013. godine; Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-1675/3 od 11. jula 2013. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 08-1561/3 od 11. jula 2013. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 179/3-13 od 15. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 179 3-13 od 15 01 2014

Akta koja sadrže informaciju o rashodima pojedinačno po mjesecima i ukupne rashode, za period od marta do oktobra 2013. godine, po ekonomskoj klasifikaciji propisanoj Zakonom o Budžetu Crne Gore za 2013. godinu i to: „4111 - Neto zarade”, „4122 - Naknada za stanovanje i odvojen život”; „4127 - Ostale naknade”; „4135 - Rashodi za gorivo”, „4141-Službena putovanja”; „4142 -Reprezentacija”; „4143- Komunikacione usluge”, „4149 - Ostale usluge”, „4191 -Izdaci po osnovu isplate ugovora o djelu” „4199 - Ostalo” i „4630 - otplata obaveza iz prethodnih godina”, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj:169/3-13 od 15. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 169 3-13 od 15 01 2014

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-11003 od 28. decembra 2010. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 198/3-13 od 14. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 198 3-13 od 14 01 2014

Zahtjev kompanije »Adriatic Properties« d.o.o. Budva od 25. jula 2011. godine, kojim je tražena izmjena Ugovora o zakupu hotela »Sveti Stefan« i »Miločer« u pogledu: umanjenja visine iznosa godišnje zakupnine, produženja perioda zakupa i omogućavanja zatvaranja kapaciteta hotela.i Dopisa kompanije »Adriatic Properties« d.o.o. Budva od 6. novembra 2012. godine, kojim je dopunjen Zahtjev za izmjenu Ugovora o zakupu hotela »Sveti Stefan« i » Miločer«, kojima je pristup dozvoljen Obavještenjem broj: UP 171/2-13 od 13. januara 2014. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 171 2-13 od 13 01 2014

Akt koji sadrži informaciju o licima koja su u Generalnom sekretariajtu Vlade zasnovali radni odnos u periodu od 1. jula 2012. godine do 20. septembra 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj UP 134/4-13 od 29. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 134 4-13 od 29 10 2013

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-1959/3 od 4. oktobra 2012. godine i Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-2130/2 od 4. oktobra 2012. godine, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 150/2-13 od 25. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 150 2-13 od 25 10 2013

Predlog Platforme o učešću crnogorske delegacije koju predvodi ministar finansija dr Radoje Žugić, na redovnom Jesenjem zasijedanju Svjetske banke i Međunarodnog Monetarnog Fonda i bilateralnim aktivnostima u Sjedinjenim Američkim Državama, od 10. do 15. oktobra 2013. godine, Vašington, SAD, kome je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 149/2-13 od 22. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 149 2-13 od 22 10 2013

Zahtjev za davanje saglasnosti u skladu sa članom 4 stav 1 Odluke o kriterijumima za utvrđivanje visine naknade za rad članova radnog tijela ili drugog oblika rada (»Sl. list CG« br. 26/12, 34/12 i 27/13), kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 147/2-13 od 22. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 147 2-13 od 22 10 2013

Predlog za davanje saglasnosti za izvođenje pripremnih aktivnosti na zemljištu u svojini Crne Gore, »Terni« D.O.O. Crna Gora, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 146/2-13 od 22. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 146 2-13 od 22 10 2013

Zahtjev Evropskog pokreta za odobrenje sredstava za održavanje Kongresa Evropskog pokreta i civilnih društava Jugoistočne Evrope Crna Gora, 21-23.11.2013. godine »Jačanje civilnog društva u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima«, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 145/2-13 od 22. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 145 2-13 od 22 10 2013

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03- 262 od 27. januara 2009. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 141/2-13 od 11. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 141 2-13 od 11 10 2013

Izvještaj o učešću delegacije Crne Gore predvođene Ivanom Brajovićem, ministrom saobraćaja i pomorstva, na 11. transportnom, pomorskom i komunikacionom forumu, od 5. do 7. septembra 2013. godine u Istanbulu, Republika Turska, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 142/2-13 od 10. oktobra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 142 2-13 od 10 10 2013

Zahtjev Uprave policije 01 broj: 370/11-25387 od 27. juna 2011. godine za davanje saglasnosti za učešće na oglasu za prodaju motela »Zlatica« sa pripadajućim zemljištem, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 101/4-13 od 18. septembra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 101 4-13 od 18 09 2013

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-2126/2 od 4. oktobra 2012. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 86/4-13 od 18. septembra 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 86 4-13 od 18 09 2013

Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, dva izvršioca na radnom mjestu samostalni/a savjetnik/ca III u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore broj: 08-002-718/5 od 20. maja 2013. godine; Odluka o raspisivanju javnog oglasa za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme jednog izvršioca na radnom mjestu samostalni/a referent/kinja-upisničar/ka u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore broj: 08-002-718/6 od 20. maja 2013. godine; Odluka o raspisivanju internog oglasa unutar Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, jednog izvršioca na radnom mjestu samostalni savjetnik/ca II u Kabinetu potpredsjednika Vlade za politički sistem, unutrašnju i vanjsku politiku broj: 08-002-991 od 4. juna 2013. godine; Odluka o raspisivanju internog oglasa unutar Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, jednog izvršioca na radnom mjestu samostalni/a savjetnik/ca II u Kabinetu potpredsjednika Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem broj: 08-002-991/2 od 4. juna 2013. godine; Odluka o raspisivanju internog oglasa unutar Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, jednog izvršioca na radnom mjestu samostalni/a savjetnik/ca II - za izradu zaključaka i zapisnika Vlade u Sektoru za poslove Vlade broj: 08-002-991/3 od 4. juna 2013. godine i Odluka o raspisivanju internog oglasa unutar Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, jednog izvršioca na radnom mjestu samostalni/a savjetnik/ca I - tekstopisac, u Službi - Birou za odnose s javnošću broj: 12-1204 od 14. juna 2013. godine; Potvrda Ministarstva finansija o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog oglasa za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, jednog izvršioca na radno mjesto namještenik/ca IV - upisničar/ka u Pisarnici - Služba za pravne i opšte poslove i finansije broj: 03-5254/1 od 30. aprila 2013. godine i Potvrde Ministarstva finansija o davanju saglasnosti za raspisivanje javnog oglasa za potrebe Generalnog sekretarijata Vlade za prijem u radni odnos, na neodređeno vrijeme, dva izvršioca na radno mjesto samostalni/a savjetnik/ca III u Kabinetu predsjednika Vlade broj: 03-4735/1 od 29. aprila 2013. godine; Odluka o izboru Peković Lidije za samostalnog referenta - upisničara u Pisarnici -Službe za pravne i opšte poslove i finansije Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore broj: 12-823/5 od 5. jula 2013. godine, kojima je pristup dozvoljen Obavještenjem broj: Up 81/2-13 od 17. jula 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 81 2-13 od 17 07 2013

Predlog ugovora o zakupu/korišćenju morskog dobra između Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore i »Qatari Diar Hotel and Property Investment Montenegro«, d.o.o. iz Podgorice o dugoročnom zakupu plaže »Plavi horizonti«, koji je usvojen na sjednici Vlade 14. marta 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 62/3-13 od 13. juna 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 62 3-13 od 13 06 2013

Izvještaj o sprovedenoj analizi procjene uticaja propisa za Prijedlog zakona o socijalnoj i dječijoj zaštiti, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 72/2-13 od 29. maja 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 72 2-13 od 29 05 2013

Izvještaj o službenoj posjeti delegacije Crne Gore Narodnoj Republici Kini, u periodu od 7. aprila 2013. godine do 15. aprila 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 71/2-13 od 29. maja 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 71 2-13 od 29 05 2013

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 03-6849 od 25. septembra 2007. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 59/3-13 od 15. maja 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 59 3-13 od 15 05 2013

Predlog za preusmjeravanje sredstava potrošačke jedinice Fonda penzijskog i invalidskog osiguranja na Ministarstvo rada i socijalnog staranja, koji je razmatran na sjednici Vlade 28. marta 2013. godine i Predlogu za preusmjeravanje sredstava, koji je razmatran na sjednici Vlade 4. aprila 2013. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 51/3-13 od 13. maja 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 51 3-13 od 13 05 2013

Odluka o prodaji akcija Crne Gore u društvu AD »Marina« Bar, kojoj je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 40/3-13 od 23. aprila 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 40 3-13 od 23 04 2013

Zaključak Vlade Crne Gore broj: 06-2388 od 22. novembra 2012. godine, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 49/3-13 od 19. aprila 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 49 3-13 od 19 04 2013

Akta koja sadrže informaciju o ukupnim rashodima Generalnog sekretarijata Vlade Crne Gore u oktobru, novembru i decembru 2012. godine i januaru i februaru 2013. godine, po ekonomskoj klasifikaciji 4 (odnosno 41, 44 i 46) propisanoj Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o Budžetu Crne Gore, kojima je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 37/2-13 od 12. aprila 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 37 2-13 od 12 04 2013

Saglasnost Užeg kabineta Vlade Crne Gore za učešće Uprave policije na oglasu za prodaju motela „Zlatica” sa pripadajućim zemljištem, kojem je pristup dozvoljen Rješenjem broj: UP 18/3-13 od 6. marta 2013. godine - Podatak kojem je dozvoljen pristup Rješenjem br UP 18 3-13 od 06 03 2013