Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 20. avgusta 2020. godine bez održavanja sjednice

Datum objave: 21.08.2020 17:31 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 20. avgusta 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila Informaciju o potrebi obezbjeđivanja lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava za sve učesnike izbornog procesa u cilju epidemiološke zaštite biračkih mjesta. Državna izborna komisija je u cilju epidemiološke zaštite biračkih mjesta dostavila potrebne količine lične zaštitne opreme za sve učesnike izbornog procesa, kao i potrebne količine dezinfekcionih sredstva za sva biračka mjesta, a na osnovu preporuka dobijenih od strane Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Crne Gore.

U Informaciji se navodi da su prilikom definisanja neophodne količine lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava korišćeni podaci o broju lica broju lica upisanih u birački spisak i broju biračkih mjesta, te broju članova biračkih odbora i njihovih zamjenika, kao i o broju opunomoćenih predstavnika i akreditovanih posmatrača na biračkim mjestima. Takođe, uzeta je u obzir i procjena broja birača koji će glasati putem pisama, kao i procjena broja crnogorskih državljana koji se nalaze u samoizolaciji. Vrsta potrebne lične zaštitne opreme i dezinfekcionih sredstava određena je u skladu sa Tehničkim preporukama za održavanje izbora u cilju epidemiološke zaštite birača, pripremljenim od strane Državne izborne komisije, poštujući mjere Nacionalnog koordinacionog tijela, Instituta za javno zdravlje i naredbi Ministarstva zdravlja koje obavezuju sve građane Crne Gore.

Tim povodom, zadužena je ZU Apoteke Crne Gore „Montefarm“ da izvrši isporuku lične zaštitne opreme i to: 500.000 kom zaštitnih maski, 10.000 kom zaštitnih rukavica i 12.000 kom zaštitnih jednokratnih mantila Upravi za imovinu, za potrebe biračkih mjesta, a Uprava za imovinu je zadužena da za potrebe biračkih mjesta obezbijedi ličnu zaštitnu opremu, sredstva za dezinfekciju ruku i površina, sredstva za higijenu i ambalažu za sakupljanje i odlaganje medicinskog otpada.

Uprava za imovinu zadužena je da po hitnom postupku, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, izvrši nabavku nedostajućih količina lične zaštitne opreme.

Usvojena je Informacijao realizaciji mjera namijenjenih poljoprivredi i ribarstvu u okviru Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera. U okviru Trećeg Vladinog paketa socio-ekonomskih mjera, kreirane su kratkoročne i dugoročne mjere u cilju podrške poljoprivredi i ribarstvu. Kratkoročne mjere podrazumijevaju podsticaj u cilju održavanja likvidnosti. Ovom mjerom, za koju je već objavljen javni poziv, Vlada pruža mogućnost zainteresovanim pravnim i fizičkim licima da ostvare pravo na subvencionisanje kamate tokom grejs perioda u trajanju od 12 mjeseci za postojeće kredite kod komercijalnih banaka ili Investicionog razvojnog fonda. Pravo na subvencionisanje će moći da ostvare fizička lica, privredna društva i preduzetnici, koji su registrovani poljoprivredni proizvođači, registrovani ribari, registrovani uzgajivači ribe ili prerađivači poljoprivrednih i ribljih proizvoda, koji do 31.12.2020. godine podnesu zahtjev za subvencionisanje kamate, u skladu sa uslovima i procedurom naznačenim u javnom pozivu.

U Informaciji se ističe da će se narednom periodu pokrenuti i realizacija dugoročnih mjera podrške iz Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera, odnosno Koncepta brzih prodora u sektorima poljoprivrede i ribarstva, koji će obezbijediti značajne mogućnosti za: novu proizvodnju, nova radna mjesta, novu vrijednost, novi značajni ekonomski rast. Koncept podrazumijeva nastavak podrške malim gazdinstvima i njihovoj konkurentnosti, generisanje velikih pokretača u ključnim sektorima i široku kooperantsku mrežu malih gazdinstava, kroz bolju konkurentnost, tržišnu prepoznatljivost i bolju povezanost sa sektorom trgovine i turizma, što će doprinijeti smanjenu uvozne zavisnosti. U cilju stvaranja podsticaja navedenim investicijama, biće formirane namjenske kreditne linije kod Investicino-razvojnog fonda i poslovnih banaka, po povoljnim uslovima, koje će podrazumijevati adekvatnu ročnost, grejs period i subvenciju 80 odsto kamate, a najviše do 3 odsto kamatne stope, tokom trajanja grejs perioda. Sredstva za subvencionisanje kamate i kod kratkoročnih i kod dugoročnih mjera će biti obezbijeđena iz Tekuće budžetske rezerve.

Vlada je usvojila Informaciju o rezultatima razgovora sa crnogorskim komercijalnim bankama u Crnoj Gori po pitanju realizacije Trećeg paketa socioekonomskih mjera Vlade Crne Gore. U Informaciji se ističe da je u cilju obezbjeđivanja uslov za oporavak ekonomije predviđeno zaključivanje kreditnih aranžmana sa međunarodnim finansijskim institucijama, kako bi se kroz direktne aranžmane ili obezbjeđivanjem garancija obezbijedila sredstva za kreditiranje privrede pod povoljnijim uslovima. Zakonom o budžetu predviđeno je zaključivanje aranžmana sa Bankom za razvoj Savjeta Evrope (CEB) do 70 miliona eura , kao i izdavanje garancija za aranžmane između Evropske investicione banke (EIB) i komercijalnih banaka u Crnoj Gori do 50 miliona eura.

Imajući u vidu potrebu da se s realizacija Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera krene u što je moguće kraćem roku, Ministarstvo finansija je obavilo razgovore sa svim komercijalnim bankama u Crnoj Gori. Bankama su prezentovane mogućnosti za saradnju na tako što bi Vlada obezbijedila polovinu sredstava u iznosu od 70 miliona eura, dok bi banke obezbijedile drugu polovinu. Sredstva bi se bankama prenijela beskamatno, sa rokom povraćaja od sedam godina i grace periodom od dvije godine, a služila bi finansiranju obrtnih sredstava, likvidnosti i investicija. Sa druge strane, banke bi bile dužne da obezbijede drugu polovinu od 70 eura, što bi činilo ukupni aranžman od 140 eura, kao i da omoguće finansiranje privrednih aktivnosti pod povoljnijim uslovima nego što su trenutno na tržištu. Za ovaj program ponude su poslale skoro sve banke, osim Zirat i NLB, koja zbog dodatnih odobrenja još nije dostavila ponudu . Ukupan iznos ponuda je 132,5 miliona eura.
Za krajnjeg korisnika limit za obrtna sredstva iznosiće 300 000 eura od strane Vlade i isto toliko od banke, a za investicije limit će biti 500.000 eura, tako da najveći iznos odobrenih sredstava po ovim uslovima može biti 600.000 za obrtna sredstv/likvidnost, a za investicije 1.000.000 eura.

Vlada je ovlastila Ministarstvo finansija na nastavi pregovore sa komercijalnim bankama u cilju pripreme ugovora o saradnji na sprovođenju Programa Trećeg paketa socio-ekonomskih mjera, a Darka Radunovića, ministra finansija, da potpiše ugovore o saradnji.

Usvojena je Informacija o Projektu „The Incredible Destinations & Events“. U Informaciji je naglašeno da Projekat predstavlja inovativanu multidimenzionalnu platformu koja promoviše turističke destinacije, kulturnu baštinu i njihove vrijednosti koristeći elemente koji su atraktivni za mlade i nove putnike kao što su: muzičke zvijezde, kreativne industrije i nove tehnologije. Industrija turizma i zabave se trenutno, zbog pandemije COVID-19, nalazi na novom, izazovom i putu promijena, tako da video prenos događaja je postao inovativni i glavni kanal medijske komunikacije i promocije. Novi mediji i nova tehnologija emitovanja nastupa najboljih svjetskih izvođača doprinosi potpuno novoj i inovativnoj promociji događaja i destinacija, što predstavlja ideju ovog Projekta. Shodno mjerama Nacionalnog koordinacionog tijela za zarazne bolesti za suzbijanje pandemije COVID -19, predviđeno je da će dogođajima prisustvovati izuzetno mali broj publike, do 40 osoba, poštujići sve potrebne propisane mjere.

Finansiranje Projekta obezbijediće Ministarstvo održivog razvoja i turizma - 100.000,00 eura, Ministarstvo kulture – 50.000,00 eura, Ministarstvo finansija – 49.000,00 eura. Usljed izuzetne hitnosti prouzrokovane uticajem pandemije COVID19 na turističku privredu, zaduženo je Ministarstvo održivog razvoja i turizma da radi realizacije Projekta sprovede pregovarački postupak bez prethodnog objavljivanja poziva za nadmetanje, shodno članu 59 stav 3 Zakona o Javnim nabavkama Crne Gore.

Vlada je razmotrila i usvojila Zahtjev za davanje saglasnosti za isplatu neisplaćenih prekovremenih sati za sanitarne inspektore. Zbog povećanja obima posla u period pandemije korona-virusa, zdravstveno-sanitarni inspektori su bili angažovani za rad van radnog vremena, uključujući svaku subotu, nedjelju i noćni rad od marta ove godine, a Uprava za inspekcijske poslove im je isplaćivala po 40 sati mjesečno, koliko je zakonom dozvoljeno. Vlada je dala saglasnost za isplatu za ovu namjenu neto iznosa oko 14.000 eura sa računa Uprave za inspekcijske poslove.

Usvojena je Informacija o izradi online platforme za elektronsko podnošenje zahtjeva u okviru Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu. Program za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu koji je Vlada donijela 30. jula ove godine namijenjen je razvoju i unapređenju sektora mikro, malih, srednjih, velikih preduzeća i preduzetnika kroz 17 programskih linija, od kojih je 7 novih, a postojećih 10 dodatno unaprijeđeno. Program je dodatno obogaćen novim programskim linijama finansijske podrške, koje se odnose na internacionalizaciju mikro, malih i srednjih preduzeća i njihovu digitalizaciju, cirkularnu ekonomiju, podršku mladima i ženama u biznisu, pokretanje i unapređenje proizvodne djelatnosti i četiri programske linije koje će se uporedo promovisati i sprovoditi.

Posebna novina u implementaciji Programa u odnosu na prethodnu godinu ogleda se u mogućnosti online apliciranja, pribavljanja neophodne dokumentacije po službenoj dužnosti, skraćenju rokova u pogledu evaluacije i odobrenja zahtjeva, kao i dinamike u pogledu isplate istih, što predstavlja još jednu dodatnu vrijednost u kvalitetu sprovođenja samog Programa. Novi elektronski servis - Online platforma za realizaciju Programa za unapređenje konkurentnosti privrede za 2020. godinu biće realizovan na portalu Ministarstva ekonomije https://www.subvencije.me/ords/f?p=2803 omogućujući potencijalnim korisnicima Programa elektronsko podnošenje zahtjeva i prateće dokumentacije, shodno uslovima i kriterijumima definisanim Javnim pozivom, kao i svakom pojedinačnom Programskom linijom.

Vlada je usvojila Informaciju o dopuni Plana davanja koncesija za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju mineralnih sirovina za 2020. godinu i donijela Dopunu plana u koji je, u skladu sa Zakonom o koncesijama, uvršteno i Ležište uglja „Mataruge“, opština Pljevlja, Pojava arhitektonsko-građevinskog (ukrasnog) kamena „Vinići”, opština Danilovgrad i Pojava tehničko-građevinskog kamena (vulkanita) „Piševska rijeka”, opština Andrijevica. Prilikom odabira istražno-eksploatacionih prostora vodilo se računa o prostorno-planskoj dokumentaciji, kako ne bi došlo do konflikta plana eksploatacije i planskih dokumenata, o samoj poziciji prostora (nalaze se u široj okolini navedenih opština), imovinsko–pravnih odnosa, kao i o zainteresovanosti određenih investitora za dodjelu koncesija.

Prihvaćen je Predlog za kandidovanje projekta Izgradnja hotela „Bobotov hotel and resort’’ na Žabljaku, po kondo modelu poslovanja na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma. Prema dokumentaciji koju je dostavia kompanija „Galaxy Europe“ sa sjedištem u Kotoru, planirana je izgradnja hotelskog kompleksa ukupnog kapaciteta 160 smještajnih jedinica, od čega u samom hotelu 40, a 120 u vilama. Predračunska vrijednost investicije iznosi 16,16 miliona eura sa pdv-om, a namjera investitora je da u okviru kompleksa otvori 153 nova radna mjesta (90 stalnih i 63 sezonska). U cilju potvrde raspoloživosti finansijskih sredstava investitor je dostavio neopozivu finansijsku garanciju na iznos od 2,5 miliona u korist vlade Crne Gore. Planirani datum početka pripremnih radova je 01. 09. 2020. godine a početak gradnje 01. 01. 2021. godine, dok je završetak radova predviđen za 31. 12. 2023. godine.

Vlada je donijela Odluku o imenovanju Državne komisije za reviziju idejnog rješenja za dionicu Andrijevca-Boljare. Komisija ima devet članova, a predsjednik je prof. dr Mladen Ulićević. Odlukom se definiše opis poslova i zadataka Državne komisije za reviziju u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, Zakonom o autoputu Bar-Boljare, kao i podzakonskim aktima kojima se bliže uređuje ova oblast.

Donijeta je Odluka o visini naknade za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenjа o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte. Odlukom se uvode novi ispiti I novi cjenovnik naknada koje plaćaju pomorci ispitnim komisijama u lučkim kapetanijama Bar i Kotor. Sticanje novih ovlašćenja i posebnih ovlašćenja, zbog kojih je bilo neophodno donošenje ove Odluke, proizvod su dodatnih zahtjeva Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanj uvjerenja I vršenju brodske straže pomoraca (STCW konvencija) koje je Crna Gora, kao potpisnica, dužna da implementira u svoje nacionalno zakonodavstvo i uspostavi sistem ispita i sertifikacije pomoraca.

Vlada je donijela i Odluku o visini naknade za rad Komisije za polaganje ispita za sticanje zvanja i ovlašćenja o posebnoj osposobljenosti članova posade broda i jahte.

Radi usaglašavanja sa odgovarajućim normativnim rješenjima sadržanim u Zakonu o finansiranju upravljanja vodama, Vlada je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o visini i načinu obračunavanja vodnih naknada i kriterijumima i načinu utvrđivanja stepena zagađenosti voda. Novim odredbama uspostavlja se pravilna raspodjela ustanovljenih naknada na način što će se obračunavati i naknada po osnovu „korisne“ površine povremeno plavljenog zemljišta, koje bi se u slučaju da nije potopljeno koristilo u svrhe razvoja poljoprivrede i gradske ili druge infrastrukture. Primjena odluke u tom dijelu omogućiće mnogo pravičniju raspodjelu sredstava za korišćenje hidroakumulacija, a što će u konačnom biti značajan benefit za jedinice lokalne samouprave na čijim teritorijama se ove akumulacija nalaze, a i za državu.

Vlada je dala saglasnost za prenos prava svojine na nepokretnosti u svojini Crne Gore Sindikatu bezbednosnih institucija Crne Gore, bez naknade. U cilju izgradnje stambenih objekata za zaposlene u Ministarstvu unutrašnjih poslova, Upravi policije i Agenciji za nacionalnu bezbjednost, prava raspolaganja na katastarskoj parceli broj 4989, u površini od 4457 m², upisanoj u Listu nepokretnosti broj 1522, KO Novi Bar, Opština Bar, prenose se sa Vlade Crne Gore na Sindikat bezbjednosnih institucija.

U okviru kadrovskih rješenja, Vlada je za vršioca dužnosti direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost imenovala Dejana Peruničića, kome je istekao dosadašnji mandat. Dosadašnji direktor imenovan za vršioca dužnosti do imenovanja direktora Agencije za nacionalnu bezbjednost u skladu sa zakonom, a najduže na period od šest mjeseci.

Za vršioca dužnosti pomoćnika direktora Uprave policije – rukovodioca Sektora granične policije Vlada je odredila Veska Damjanovića, kome je, takođe, istekao dosadašnji mandat.

Vlada je donijela Rješenje o postavljenju Jova Rabrenovića za generalnog direktora Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i zaštitu potrošača u Ministarstvu ekonomije.

Donijeto je i Rješenje o prestanku vršenja dužnosti Emiru Daciću, v.d. pomoćnika direktora Uprave za imovinu – rukovodioca Sektora za upravljanje oduzetom imovinom.

Vlada je usvojila Informaciju o realizaciji Ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine arhitektonskograđevinskog (ukrasnog) kamena „Dolovi“ - Komani, broj: 01- 443/1 od 19. februara 2016. godine. Kako Koncesionar ni nakon upozorenja Ministarstva ekonomije nije u potpunosti izvršio svoje obaveze, zaključeno je da se raskine Ugovor o koncesiji zbog nepotpune dokumentacije, u kojoj je nedostajala saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Data je saglasnost na Predlog za ustupanje na trajno korišćenje Upravi policije motornih vozila obezbijeđenih iz sredstava direktne budžetske podrške EU. Realizujući mjere predviđene Akcionim planom za sprovođenje Šengenskog akcionog plana za 2019. godinu, Uprava za imovinu je, za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova, sprovela postupak javnih nabavki i potpisala ugovore o nabavci 21 motornog vozila. Šengenski akcioni plan je nacionalni akcioni plan i jedan od ključnih programskih dokumenata u okviru priprema za ulazak Crne Gore u EU. Riječ je o nacionalnoj obavezi, a ne samo zadatku pojedinačnih organa, u prvom redu MUPa i Uprave policije. ŠAP predstavlja strateški plan višegodišnjeg razvoja značajnog dijela državne administracije. Zbog toga je neophodno da se obezbijede potrebni resursi za realizaciju pojedinačnih mjera koje će značiti uspostavljanje i stvaranje uslova za trajno funkcionisanje toga sistema.

Vlada je dala i saglasnost da se putničko vozilo Skupštine Crne Gore ’’OPEL ASTRA CDTI 1,6’’, registarske oznake PG CG J33, privremeno ustupi na korišćenje Upravi policije – Sektoru za obezbjeđenje ličnosti i objekata.

Usvojen je Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo ekonomije na potrošačku jedinicu Ministarstvo vanjskih poslova. Ministarstvo ekonomije je sa Ministarstvom vanjskih poslova potpisalo Sporazum o određivanju zaposlenog u Ministarstvu ekonomije na rad na određeno vrijeme u Misiji Crne Gore pri EU, sa sjedištem u Briselu. Ministarstvo ekonomije se Sporazumom obavezalo da će prenijeti sredstva sa svojih budžetskih pozicija na odgovarajuće pozicije Ministarstva vanjskih poslova, za izmirivanje zarade, naknade troškova i ostalih naknada, a prema odobrenim budžetskim sredstvima i specifikaciji troškova koju dostavi ministarstvo. U tom smislu, Vlada je odobrila preusmjerenje sredstava u ukupnom iznosu od 26.274,68 eura.

Takođe, usvojen je i Predlog za preusmjerenje sredstava sa potrošačke jedinice Ministarstvo vanjskih poslova na potrošačku jedinicu Uprava za imovinu, Vlada je odobrila preusmjeravanje sredstava u ukupnom iznosu od 24.200,00 eura u cilju održavanja kontinuiteta u redovnom radu Ministarstva do kraja 2020. godine.

Vlada nije prihvatila dvije ponude za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Skadarsko jezero”, kao ni ponudu za pravo preče kupovine nepokretnosti koje se nalaze u granicama Nacionalnog parka „Durmitor”.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE