Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 27. avgusta 2020. godine bez održavanja sjednice

Datum objave: 28.08.2020 12:40 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u četvrtak, 27. avgusta 2020.godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, usvojila je finansijske sporazume sa Evropskom komisijom, čime je stvoren pravni osnov za dodjelu budžetske podrške Evropske unije od 40,5 miliona eura, kao odgovor na epidemiju koronavirusa.

Vlada je usvojila Informaciju o kreditnom aranžmanu između Evropske investiciona banke (EIB) i lnvesticiono-razvojnog fonda Crne Gore (IRF). „IRF COVID-19 odgovor za MSP i srednje kapitalizovana preduzeća“ s Predlogom ugovora o finansiranju i dala saglasnost na Ugovor o finansiranju između IRF i EIB.

Evropska unija je usljed ekonomske krize izazvane pandemijom koronavirusa pokrenula u Zagrebu, u aprilu 2020. godine program za podršku oporavku ekonomija zemalja zapadnog Balkana. U okviru ovog programa je predviđen i format zajmova u iznosu od 500 miliona eura odobren od strane EIB u junu 2020 namijenjen javnom sektoru i nacionalnim promotivnim bankama u zemljama regiona. Prvi odobreni zajam Crnoj Gori u okviru ovog formata prevashodno će biti namijenjen podršci likvidnosti crnogorske privrede, nabavci obrtnog kapitala i za investicije koje treba da daju dodatan zamajac ekonomskom oporavku Crne Gore u post-pandemijskom periodu. Vrijednost Ugovora je 50 miliona eura, uz uslove da najmanje 80 odsto sredstava bude namijenjeno srednje kapitalizovanim preduzećima (više od 250 radnika). Ugovorom je obezbijeđena i stimulacija za preduzeća koja zapošljavanju mlade u vidu dodatnog smanjenja kamatne stope u okviru Evropske inicijative za zapošljavanje i obučavanje mladih.

Vlada se upoznala sa Izmjenom I Finansijskog plana Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA) za 2020. godinu i dala saglasnost na Plan koji sadrži nove podatke o smanjenju prihoda usljed restrikcije avio sabraćaja zbog pandemije koronavirusa.

Usvojena je Informacija o plaćanju prekovremenog rada za zaposlene u sektoru javnog zdravstva za avgust 2020. godine i data saglasnost da se u uslovima vanrednih okolnosti plaćanje prekovremenog rada zaposlenim u Ministarstvu zdravlja u sektoru javnog zdravstva za avgust 2020. godine izvrši u visini stvarno ostvarenih časova prekovremenog rada.

Vlada je razmotrila i usvojila Informaciju o realizaciji Programa subvencionisanja zarada u cilju ublažavanja negativnih efekata epidemije novog korona virusa COVID19. U Informaciji je navedeno da je su subvencije omogućene zaposlenima u djelatnostima zatvorenim usljed naredbi Ministarstva zdravlja, zaposlenima u sektorima turizma, ugostiteljstva i javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju, zaposlenima kojima je određena mjera karantina ili izolacije, kao i zaposlenima na plaćenom odsustvu zbog čuvanja djece mlađe od 7 godina, te da je predviđen nastavak podrške novom zapošljavanju čije trajanje je produženo do kraja 2020. godine.

Od 1.do 25. avgusta 2020. godine je isplaćeno ili su u procesu isplate zarade za 22.006 zaposlenih u bruto iznosu 4.380.151 eura. U periodu od aprila do jula podnijeto je 38.067 zahtjeva za subvenciju zarada, a isplaćeno je ili je u procesu isplate 37.504 (97 odsto).

Na osnovu odobrenih zahtjeva, na dan 26. avgust 2020. godine već su isplaćene, ili su u procesu isplate, subvencije za 170 hiljada zarada. Bruto iznos isplaćenih sredstava je 42.156.631 eura,. Programom je obuhvaćeno više od 71.000 zaposlenih i više od 15.000 privrednih subjekata.

Usvojena je Informacija o realizaciji hitnih nestandardnih nabavki i troškovima u zdravstvenom sistemu nastalih usljed pandemije koronavirusa.

Vlada usvojila Informaciju o umanjenju fiksnog dijela koncesione naknade za vrijeme mirovanja prava i obaveza iz ugovora o koncesiji kumulativno i po koncesionarima koju je dostavila Uprava za igre na sreću. U Informaciji je navedeno da je Uprava utvrdila umanjenje fiksnog dijela koncesione naknade u ukupnom iznosu od 1.028.897,72 za vrijeme dok su zbog pandemije koronavirusa mirovala prava i obaveza iz ugovorâ o koncesiji.

Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za privredno korišćenje brodogradilišne luke Bonići – Tivat i prihvatila Ugovor o koncesiji za privredno korišćenje brodogradilišne luke Bonići – Tivat između Vlade Crne Gore i društva „Navar Incorporated” d.o.o. iz Tivta.

Koncesiono područje luke Bonići obuhvata prostor brodogradilišne luke sa izgrađenim objektima, pristaništima, dokovima, marinom i pomoćnom zgradom brodogradnje, ukupne povšine 10.681 m² i lučki akvatorijum ukupne površine 14.500 m².

Koncesija se dodjeljuje na period trajanja od 30 godina. Investicionim programom predviđena su ulaganja u vrijednosti od 13.900.000 eura.

Godišnja fiksna naknada za korišćenje koncesionog područja utvrđena je za lučki akvatorijum 1 €/m², a za lučko područje za koje su predviđena investiciona ulaganja naknada je prvih 20 godina 1 €/m², a posljednjih 10 godina 1,5 €/m².

Vlada je usvojila Informacije o realizaciji Javnog oglasa za dostavljanje ponuda za dodjelu ugovora o koncesiji za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju pojave mineralne sirovine tehničko-građevinskog kamena „Bioče“, opština Bijelo Polje, sa prijedlogom za davanje koncesije. Donijeta je Odluka o dodjeli koncesije i prihvaćen Ugovor o koncesiji.

Usvojena je Informacija o zahtjevu „Luka Bar“ AD – Bar za dodjelu koncesije za detaljna geološka istraživanja i eksploataciju tehničko-građevinskog kamena ležišta „Volujica“, Opština Bar, isključenjem javnog nadmetanja. Vlada je donijela Odluku o dodjeli koncesije za detaljna geološka istraživanja i prihvatila pripadajući Ugovor o koncesiji.

Koncesija se dodjeljuje na 30 godina. Ukupna koncesiona naknada iznosi 1.787.138,00 eura.

Koncesionar će za period od 16 kalendarskih godina eksploatacije, od 1. januara 2022. do 31. decembra 2037. platiti stalni dio koncesione naknade za eksploataciju T-G kamena u ukupnom iznosu od 2.718.360 eura.

Usvojena je Informacija o potrebi korišćenja sredstava za eksproprijaciju zemljišta deponovanih za projekat izgradnje bulevara Tivat – Jaz na posebnom računu kod Ministarstva finansija za druge projekte koje realizuje Uprava za saobracaj.

Vlada je odobrila korišćenje sredstava za eksproprijaciju zemljišta deponovanih na posebnom računu kod Ministarstva finansija za projekat izgradnje bulevara Tivat – Jaz za eksproprijaciju zemljišta za druge projekte koje realizuje Uprava za saobraćaj do visine od 1.500.000 eura i to: Izgradnja puta Cetinje – Čevo i bulevara Podgorica – Danilovgrad i za rekonstrukciju puteva Berane – Podvade, Pljevlja – Metaljka, Rogami – Spuž i Dinoša – Cijevna Zatrijebačka.

Usvojena je Informacija o dopuni Jedinstvene liste prioritetnih infrastrukturnih projekata.

Lista je dopunjena projektima: 1) Revitalizacija fortifikacione baštine Crne Gore, Gradski bedemi Kotora; 2) Unapređenje sistema upravljanja otpadnim vodama opštine Pljevlja, II faza kanalizacione mreže; 3) Rekonstrukcija sistema nasipa na rijeci Bojani u Crnoj Gori i 4) Unapređenje infrastrukture u Luci Bar.

Vlada je usvojila Informaciju o o korišćenju platforme „Tourism Insight“ i prihvatila Predlog Ugovora – izjavu o obimu projekta, između Ministarstva održivog razvoja i turizma i kompanije Mastercard. Platforma bi trebalo da omogući praćenje turističkih trendova, potrošnje gostiju, interesovanja i dr.


Vlada je usvojila Informaciju o obezbjeđivanju sredstava neophodnih za nesmetano funkcionisanje Javnog preduzeća za nacionalne parkove Crne Gore i odobrila preusmjeravanje 500.000 eura iz Tekuće budžetske rezerve.

Izmjenom odgovarajućeg Zaključka Vlade pomoć Republici Albaniji za saniranje posljedica zemljotresa povećano je sa prvobitnih 100.000 eura na 500.000 eura.

Takođe, usvojena je izmjena Zaključka Vlade Crne Gore, broj: 07-3984, od 13. avgusta 2020. godine, čime su se stvorile tehničke pretpostavke da i zaposlenim u Crvenom krstu i geronto-domaćicama u Budvi budu uplaćene zaostale zarade.

Vlada je usvojila Informaciju o potrebi sanacije štete na objektu i vozilima Doma zdravlja Danilovgrad nastale usled olujnog vjetra. Ocijenivši da je neophodno hitno pristupiti sanaciji štete, kako bi se obezbjedilo bezbjedno radno okruženje i siguran ambijent za sve pacijente Doma zdravlja, Vlada je za tu namjenu iz Tekuće budžetske rezerve izdvojila iznos od 15.000,00 eura.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE