Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење о одлукама Владе Црне Горе донијетим 15. октобра 2020. без одржавања сједнице

Датум објаве: 16.10.2020 17:49 | Аутор: СЛЗУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је у четвртак, 15. октобра 2020.године, без одржавања сједнице, а на основу прибављене сагласности већине чланова Владе, усвојила Информацију о продужењу Програма субвенционисања зарада у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог корона вируса ЦОВИД19.

Под условима дефинисаним Програмом, одобрава се продужење примјене Програма за два мјесеца, односно исплата субвенција октобарских и новембарских зарада. Право на субвенцију октобарских зарада одобрава се привредним субјектима који послују у дјелатностима наведеним у Информацији о продужењу примјене програма субвенционисања зарада у циљу ублажавања негативних ефеката епидемије новог корона вируса ЦОВИД 19. Привредним субјектима који испуњавају Програмом дефинисане услове за добијање субвенција, а који су из било којих разлога закаснили да у првобитним роковима аплицирају за јулске и августовске субвенције, одобрава се додатни рок за подношење захтјева и то у периоду од 20 – 31. октобра 2020. године.

У оквиру ИИ и ИИИ пакета мјера до сада су субвенционисане зараде за више од 73.000 запослених у 15.500 привредних субјеката. Износ исплаћених средстава је достигао 50.000.000 еура.

Усвојена је Информација за набавку дезинфекционих и других средстава, као и апарата за мјерење тјелесне температуре за потребе предшколских објеката. Управа за имовину, којој је преусмјерено 46.000 еура, задужена је да, у по хитном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама, набави дезинфекциона и друга средства и апарате за мјерење тјелесне температуре за потребе предшколских објеката.

Влада је усвојила Информацију о обезбјеђивању дијела средстава неопходних за несметано функционисање Јавног предузећа за националне паркове Црне Горе и дала сагласност на преусмјеравање 180.000 еура неопходних за несметано функционисање Јавног предузећа у циљу санирања негативних ефеката изазваних пандемијом ЦОВИД 19.

Усвојен је Извјештај о спроведеном надзору над поступком ревизије музејског материјала и музејске документације у ЈУ Народни музеј Црне Горе и о утврђеном стању, броју и вриједности музејског материјала у поступку ревизије.

ЈУ Народни музеј Црне Горе је задужен да:

- у року од 30 дана од доношења закључака Владе Црне Горе, на основу тих закључака, спроведе процедуру из Правилника о начину, поступку и роковима ревизије музејског материјала, која се односи на доношење мјера заштите музејског материјала и музејске документације;

- у року од 40 дана од извршења те обавезе почне поступак закључивања музејске документације у складу са Правилником о начину вођења, врстама и садржају документације о музејском материјалу и одмах отпочне стручну обраду музејског материјала, његово систематизовање у музејске збирке и њихово распоређивање на музејске јединице и запослене, инвентарисање и реинвентарисање, у складу са одговарајућим подзаконским актима, почев од оних музејских предмета, библиотечке и архивске грађе који за које је у поступку ревизије констатовано да нијесу инвентарисани те

- у року од 60 дана од доношења закључака Владе Црне Горе достави Управи за заштиту културних добара податке о уоченим промјенама код предмета са статусом културног добра, као допуну елабората о њиховој ревалоризацији.

Констатовано је да доношењем ових закључака Државној комисији за надзор над поступком ревизије музејског материјала и музејске документације ЈУ Народни музеј Црне Горе престаје мандат.

Министарство културе је задужено да у континуитету врши надзор над спровођењем прописа и ових закључака.

Донијета је Уредба о измјени Уредбе о начину планирања и спровођења централизованих јавних набавки. Ради уштеда промијењен је Дио Уредбе који се односи на набавку горива и моторних уља тако да је централизована набавка обавезна и за потребе органа државне управе надлежног за послове одбране и органа управе надлежног за полицијске послове што у досадашњој наредби није била обавеза.

Влада је усвојила Двадесет шести квартални извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију за период април – јун 2020. и Тринаести полугодишњи извјештај о укупним активностима у оквиру процеса интеграције Црне Горе у Европску унију, за период јануар – јун 2020.

У полугодишњем извјештају, који садржи списак свих активности, наводи се да је Црна Гора у извјештајном периоду званично обавијестила Европску комисију о прихватању Нове методологије приступања Европској унији те да је наша земља наставила усклађивање и спровођење правне тековине ЕУ на линији испуњења обавеза из завршних мјерила те да је отворила преговарачко поглавље 8 – Конкуренција. Црна Гора је отварањем свих поглавља у приступним преговорима потврдила позицију лидера европских интеграција и започела захтјевну фазу преговора у којој ће у фокусу бити поглавља у којима је постигнута интерна спремност за њихово привремено затварање – наведено је у Извјештају.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији Акционог плана Стратегије регионалног развоја Црне Горе 2010-2014, за 2019. годину у којем се наводи да је у 2019. години реализовано 86,4 одсто плана и да је уложено укупно 696.990.626 еура за реализацију 571 развојног пројекта, програма и активности. У Сјеверни регион уложено је 353,7 милиона еура (51 одсто укупног улагања), Средишњи регион 252,8 милиона еура (36 одсто) и Приморски регион 90,4 милиона еура (13 одсто).

Влада је задужила министарства финансија, одрживог развоја и туризма, пољопривреде и руралног развоја, саобраћаја и поморства, просвјете, науке, рада и социјалног старања, здравља, културе и вањских послова, као и Инвестиционо-развојни фонд и Завод за заспошљавање да програмима и плановима који се доносе у складу са Законом и Стратегијом регионалног развоја Црне Горе, одреде развојне пројекте, обим и врсту мјера и средстава за њихово спровођење, примјерено степену развијености јединица локалне самоуправе, односно региона.

Донијет је Акциони план за спровођење Стратегије регионалног развоја Црне Горе за период 2014-2020. година, за 2020. годину за чије су спровођење планирана улагања од 811.987.995 еура, што је за 11 милиона еура више од средстава планираних у 2019. години.

Влада је усвојила Информацију о припреми планске документације детаљне разраде за потребе изградње развојних и инфраструктурних пројеката која се односи на реализацију Одлуке о изради овог планског документа донијетој на сједници Владе одржаној 18. априла 2019. године ради стварања планских услова за реализацију изградње развојних и инфраструктурних пројеката. Ријеч је о четири локална планска документа, и то: Просторно урбанистичком плану Општине Гусиње, Измјени и допуни Просторно урбанистичког плана Општине Улцињ, Измјени и допуни Просторно урбанистичког плана Главног града Подгорице и Локалној студији локације превођења дијела вода ријеке Зете у акумулације „Крупац“ и „Слано“, Општина Никшић.

Дата је сагласност на Одлуку о објављивању јавног позива за подношење понуда за закуп обале за изградњу новог купалишта према планским документима, на локацији у Перасту, дио морског добра испред хотела „Јадран Иберостар“, у циљу реализације пројекта изградње и опремања новог купалишта у складу са планским документима коју је донио Управни одбор Јавног предузећа за управљање морским добром Црне Горе.

Влада је усвојила Информацију о реализацији пројекта „Водоводна и канализациона инфраструктура на Јадранској обали – Бококоторски залив” и прихватила Споразум о просљеђивању финансијске помоћи између Министарства одрживог развоја и туризма и Водацом д.о.о. Тиват.

Усвојена је Информација о проблемима у реализацији уговора о концесији којима је предвиђена изградња малих хидроелектрана на водотоцима Раштак, Љевишка и Режевића ријека. Концесионарима су одређени рокови од 30 односно 60 дана за извршење појединих уговорених обавеза.

Влада је усвојила Информацију о потреби обезбјеђивања финансијских средстава из текуће буџетске резерве за потребе експропријације, у вези са изградњом заједничког граничног прелаза „Враћеновићи“ и граничног прелаза „Ранче“. Дана је сагласност за коришћење 247.884 еура из Текуће буџетске резерве за потребе експропријације земљишта за градњу ових прелаза.

Усвојена је Информација о коришћењу средстава Текуће буџетске резерве. Општини Бијело Поље преусмјерено је 165.199,20 еура за откуп земљишта са проширење муслиманског гробља у насељу Лознице по захтјеву за финансијску помоћ који је доставила Исламска заједница.

Влада је усвојила Информацију о обезбјеђивању средстава из Текуће буџетске резерве за реализацију обавеза из Споразума о обезбјеђивању средстава за рјешавње стамбених потреба запослених у просвјети, СЗ „Солидарно“. Одобрено је преусмјеравање 250.000 еура овој задрузи.

Усвојена је Информација о закључивању међународног Споразума између Владе Црне Горе и Европског центра за средњорочне прогнозе времена (ЕЦМWФ) о приступању Црне Горе Конвенцији о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и повезаним условима. Прихваћен је Споразум између Владе Црне Горе и ЕЦМWФ о приступању Црне Горе Конвенцији о оснивању Европског центра за средњорочне прогнозе времена и повезаним условима.

Пуноправно чланство Црне Горе у ЕЦМWФ, чија је наша земља придружена чланица од 2007, предуслов је за сврсисходно и ефикасно функционисање, надоградњу и унапређење метеоролошке службе.

У оквиру кадровских питања за предсједника Управног одбора Фонда рада, именован је Алекса Маројевић, члан Управног одбора Фонда рада, представник Уније слободних синдиката Црне Горе.

За генералног директора Директората за инспекцијске послове и лиценцирање у Министарству одрживог развоја и туризма, постављен је Александар Дајковић, досадашњи вршилац дужности генералног директора овог директората.

Влада је размотрила и прихватила предлоге Комисије за кадровска и административна питања и донијела рјешења о престанку мандата савјетникâ потпредсједника Владе за политички систем Љиљане Радоњић, Ђине Поповић и Алена Никезића због подношења оставки и предлоге разрјешења савјетникâ потпредсједника Владе за регинални развој Адмира Адровића, Мирсада Нурковића и Мирсада Аземовића на лични захтјев.

На личне захтјеве су разријешени дужности државни секретари у Министарству финансија Немања Катнић и Министарству за људска и мањинска права Александар Саша Зековић.

Констатован је престанак мандата секретара Министарства одрживог развоја и туризма Зорана Томића, генералне директорице Директората за валоризацију туристичких локалитета у Министарству одрживог развоја и туризма Наде Павићевић, генералне директорице Директората за организацију правосуђа, кривично законодавство и надзор у Министарству правде Маријане Лаковић-Драшковић на лични захтјев.

Др Милосав Анђелић је разријешен дужности државног секретара за област шумарства, ловства и дрвне индустрије у Министарству пољопривреде и руралног развоја, на лични захтјев.

Др Данилу Ћупићу, генералном директору Директората за послове надзора у Министарству унутрашњих послова и Марини Спахић, помоћници директора Агенције за заштиту природе и животне средине – руководитељки Сектора за заштиту природе, мониторинг анализу и извјештавање, констатован је престанак мандата због укидања наведених радних мјеста измјеном правилникâ о унутрашњој организацији и систематизацији Министарства унутрашњих послова односно Агенције за заштиту природе и животне средине.

СЛУЖБА ЗА ОДН0ОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ