Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Saopštenje o odlukama Vlade donijetim 16. oktobra 2020. godine bez održavanja sjednice

Datum objave: 20.10.2020 19:42 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu


Vlada Crne Gore je u petak, 16. oktobra 2020. godine, bez održavanja sjednice, a na osnovu pribavljene saglasnosti većine članova Vlade, donijela Odluku o dopunama Odluke o mreži zdravstvenih ustanova. Odlukom su mreži zdravstvenih ustanova dodate Poliklinika MojLab iz Podgorice, kao davalac usluga primarne zdravstvene zaštite za djelatnost mikrobiološke dijagnostike za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom, Dnevna bolnica Dr Zejnilović iz Bara kao davalac usluga laboratorijske dijagnostike za usluge ispitivanja prisustva novog koronavirusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom iz djelatnosti mikrobiološke dijagnostike, na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite. Uvođenjem ovih zdravstvenih ustanova će se smanjiti opterećenje laboratorije Instituta za javno zdravlje Crne Gore, a time i vrijeme čekanja rezultata testova i smanjiti troškovi koji su do sada nastajali slanjem uzoraka na testiranje u laboratoriju u Njemačkoj.

Poliklinika Hipokrat je dodata mreži zdravstvenih ustanova kao davalac usluga radiološke dijagnostike za usluge magnetne rezonance na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.

Donijeta je Uredba dopuni Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite kojom je ispitivanje prisustva novog korona virusa (SARS-CoV-2) real-time PCR tehnikom uvršteno u prava koja osiguranici Fonda za zdravstveno osiguranje ostvaruju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.

Vlada je donijela Uredbu o dopuni Uredbe o obimu prava i standardima zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja na sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite kojom je u usluge koje osiguranici ostvaruju na teret Fonda za zdravstveno osiguranje dodata i usluga ispitivanja prisustva novog korona virusa (SARS-CoV-2) real-time RT-PCR tehnikom.

U aktuelnoj epidemiološkoj situaciji u Crnoj Gori pravovremena dijagnostika oboljelih od COVID-19 predstavlja ključni faktor u blagovremenom otkrivanju kontakata i sprečavanju lokalne transmisije. Prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, PCR dijagnostika i pored ostalih dijagnostičkih procedura, ostaje „zlatni standard“ za detektovanje prisustva koronavirusa.

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE