Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са осме сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са осме сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 28.01.2021 16:49 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Владе Црне Горе је, на осмој сједници одржаној 28. јануара 2021. године којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић, донијела Мјере подршке привреди и грађанима за И квартал 2021. године. У дискусији је наглашено да је изазове са којима се суочавао тим Владе по доласку на власт пандемија вируса ЦОВИД-19, подигла на још виши ниво. Након преданог рада на осмишљавању нових облика помоћи најугроженијим физичким и правним лицима, Влада излази са новим предлогом мјера, унапријеђеним и боље постављеним у односу на претходне пакете. Мјере су усмјерене на подршку одржавања нивоа запослености, поспјешивање ликвидности, повећање броја туриста, стабилности пољопривреде као и подршку рањивим категоријама становништва. Процјена укупног директног и индиректног фискалног утицаја реализације мјера је око 163 милиона еура, чиме је Влада још једном показала да, упркос наслијеђеном стању, има контролу над јавним финансијама.
 
Имајући у виду пад економске активности у Црној Гори, односно негативна макроекономска кретања, која задржавају исти тренд и поред реализације претходна три пакета мјера подршке привреди, наметнула се потреба за наставком подршке, али у измијењеном и ефикаснијем облику. Стога, опредјељење Владе је да помогне одрживост привредног сектора, посебно најугроженијих дјелатности, и у првом кварталу 2021. године. Циљ нових мјера подршке јесте интензивнија подршка привреди, како би се сачувала њена база, као предуслов за даље мјере опоравка и раста економске активности. Пет главних циљева мјера подршке су сљедећи:
 
• подршка рањивим категоријама становништва; 
• подршка одржавању нивоа запослености и новом запошљавању;
• поспјешивање ликвидности привредних субјеката;
• стварање услова за повећање броја туриста;
• стабилност тржишта пољопривредних производа.

Мјере су конципиране тако да прате постављене циљеве, а ефекти њихове реализације, у складу са квалитетно дефинисаним условима и начином имплементације, уз оптимистичан сценарио по питању пандемије, требало би да допринесу јединственом и главном циљу дјеловања Владе у условима пандемије – очувању оквира за поновни раст економске активности и јачање отпорности друштва и привреде, констатовано је на сједници.

У складу са обавезом коју је Влада преузела према својим грађанима, обећавши стварање услова за прве слободне изборе, донијета је Одлука о образовању Савјета за контролу бирачког списка, чиме су створени формални предуслови како би се кренуло у процес унапређења бирачког списка, а све у циљу враћања повјерења у изборни процес. Задатак Савјета је да врши анализу постојећег нормативног оквира у вези са бирачким списком и са њим повезаних активности и иницира измјене и допуне закона и подзаконских аката, као ида врши анализу кључних препорука Организације за европску безбједност и сарадњу (ОЕБС) и Канцеларије за демократске институције и људска права (ОДИХР) и предлаже могуће начине реализације тих препорука. Савјет ће сагледавати постојећа информациона рјешења која су у служби изборног процеса, уз анализу и идентификовање проблема и сачињавати препоруке за превазилажење недостатака постојећих информационих система, односно предлагати увођење нових информационих рјешења која би унаприједила и обезбиједила тачност бирачког списка. Такође, Савјет ће предлагати Влади формирање радних тијела која ће се на оперативном нивоу бавити питањима контроле и унапређења бирачког списка, одређивати динамику рада тих радних тијела и разматрати извјештаје о њиховим спроведеним активностима, а поред осталог, може ангажовати, по позиву, и истакнуте научне раднике, међународне експерте и друге представнике невладиних организација из области које су у вези са дјелокругом рада Савјета.

Влада је донијела Одлуку о измјенама Одлуке о мрежи здравствених установа. Разлози за измјене су престанак потребе за пружањем здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите за дјелатност микробиолошке дијагностике испитивања присуства новог коронавируса (САРС-ЦоВ-2) реал-тиме ПЦР техником од стране Поликлинике „МојЛаб“ Подгорица. Како је објашњено, здравствене установе примарног нивоа здравствене заштите - домови здравља и Институт за јавно здравље Црне Горе тренутно располажу довољним капацитетима за вршења ове микробиолошке анализе, имајући у виду да су отворене нове лабораторије у здравственим установама чији је оснивач држава, а спроводе се и брзи антиген тестови на нови коронавирус. Доношењем ове одлуке, оствариће се одговарајућа рационализација трошења финансијских средстава опредијељених за обавезно здравствено осигурање.

Усвојена је Информација о потреби обезбјеђивања средстава за набавку дијагностикума и медицинског потрошног материјала за испитивање на присуство САРС - ЦоВ-2 (ЦОВИД-19). У Информацији се наводи да је Одјељење молекуларне дијагностике Центра за медицинску микробиологију Института за јавно здравље извршило процјену да ће у наредна три мјесеца бити потребна финансијска подршка у износу од 2.177.863,17 еура за набавку наведених средстава, према приложеној спецификацији. С тим у вези, Фонд за здравствено осигурање задужен је да обезбиједи неопходна средства за набавку дијагностикума и медицинског потрошног материјала за испитивање на присуство САРС - ЦоВ-2 (ЦОВИД-19) за наредна три мјесеца.
 
Влада је усвојила Информацију о резултатима предсједавања Црне Горе Централноевропском иницијативом (ЦЕИ) у периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године. У Информацији се истиче да је предсједавање наше државе Централно-европском иницијативом, упркос изазовној години, оцијењено успјешним. Одговорним и преданим приступом, Црна Гора је успјела да обезбиједи континуитет у раду Иницијативе и путем организације састанака на највишем нивоу, зближила 17 земаља чланица, додатно ојачавајући дијалог и сарадњу. Подршком пројектним активностима и новим оквирима сарадње, посебно у области здравља, наша држава је активно допринијела дефинисању заједничког одговора на утицај пандемије у региону. Препознавши потребу за промоцијом снажније улоге жена у региону, Црна Гора је иницирала тему родне равноправности као један од нових стратешких циљева ЦЕИ.
 
Посебно се наглашава да ће Црна Гора, због немогућности да Програм предсједавања за 2020. годину реализује у потпуности, а водећи се постигнутим резултатима, наставити да предсједава ЦЕИ и током 2021. године. Тиме ће постати прва држава, од оснивања Иницијативе, која ће ову одговорну улогу вршити двије године заредом. Реализација овог изазовног задатка потврђује снажан спољнополитички ангажман, доприноси међународној промоцији земље, као и усавршавању њених административних и људских капацитета.

Усвојена је Информација о чланству у ревизорским одборима у јавним предузећима и привредним друштвима у већинском власништву државе. Анализом прикупљених података констатовано је да трошак за накнаде за чланове ревизорских одбора из сектора саобраћаја, енергетике и рударства на мјесечном нивоу износи нешто преко 12.000 еура, уз недоследност и примјену различите политике у накнадама. Такође, констатовано је да није нормирана могућност разрјешења ових одбора или чланова одбора, што ствара одређену правну несигурност и могућу опструкцију приликом разрјешења чланова одбора, као и да одабир њихов није базиран на стучности и знању. У том контексту, задужена су јавна предузећа и привредна друштва у већинском власништву државе да, у року од мјесец дана, разријеше чланове ревизорских одбора и именују ревизорске одборе у новом саставу, уз претходну сагласност Министарства финансија, уз обавезу да један од чланова ревизорског одбора буде представник власника, односно државе, кога предложи ресорно министарство, уз обавезно знање из области рачуноводства и ревизије. Министарство финансија и социјалног старања је Задужено да преиспита политику ових накнада, као и да размотри измјене Закона о ревизији у дијелу одредби које се односе на ревизорски одбор, именовања и разрјешења чланова ревизорског одбора.

Влада је донијела одлуке о сазивању ванредних скупштина акционара Монтецарга АД Подгорица, Жељезничке инфраструктуре Црне Горе АД Подгорица, Одржавања жељезничких возних средстава АД Подгорица, Жељезничког превоза Црне Горе АД Подгорица. Наглашено је да се ванредне скупштине акционара сазивају ради разрјешења садашњих и именовања нових чланова чланова одбора директора ових привредних друштава, због лошег управљања друштвима и негативних финансијских резултата у дужем временском периоду.

Усвојен је Приједлог за допуну Закључка Владе Црне Горе број 07-343/2, од 26. јануара 2021. године којим се стварају правно-административни предуслови за реализацију обавезе по основу државних гаранција према Еxим банци. Допуном се задужује Министарство финансија и социјалног старања да донесе Рјешење о измјени рјешења о привременом финансирању за јануар мјесец 2021. године на начин да се за износ доспјеле обавезе, у износу од 4.638.758,33 америчких долара по основу државних гаранција издатих за кредитне аранжмане између Црногорске пловидбе АД и Еxим Кина банке и Барске пловидбе АД и Еxим Кина банке, у еурској противвриједности, умањи износ текуће буџетске резерве, а за исти износ планира позицију отплата гаранција у иностранству.
 
Влада је размотрила Предлог закона о измјени и допунама Закона о Уставном суду Црне Горе који су предложили посланици Ервин Ибрахимовић, Амер Смаиловић и Кенана Струјић Харбић и закључила да Предлог није прихватљив.

У оквиру кадровских питања, Влада је донијела Рјешење о именовању Националног савјета за борбу против корупције на високом нивоу, у саставу: др Дритан Абазовић, потпредсједник Владе Црне Горе, предсједник; мр Милојко Спајић, министар финансија и социјалног старања, члан; Вања Ћаловић Марковић, представница НВО, замјеница предсједника и Стево Мук, представник НВО. За секретарку Националног именује се Ана Рашовић, савјетница потпредсједника Владе Црне Горе за унутрашњу организацију и кадровску политику.

Донијето је Рјешење о именовању Ане Сурјан за замјеницу шефа Кабинета предсједника Владе Црне Горе.
 
За државну секретарку у Министарству јавне управе, дигиталног друштва и медија именована је Марина Бановић.

Младен Бојанић, министар капиталних инвестиција, одређен је за пуномоћника – представника државног капитала на XXИИ ванредној Скупштини акционара „Електропривреда Црне Горе“ АД Никшић, заказаној за 25. фебруар 2021. године, са свим правима која произилазе по основу учешћа државног капитала у укупном капиталу овог друштва.

За в. д. директора Управе за угљоводонике одређен је Марко Аџић, до именовања директора ове управе у складу са законом, а најдуже до шест мјесеци.

Влада је донијела Одлуку о допунама Одлуке о одређивању личности, објеката и простора које обезбјеђује Управа полиције, која је иновирана у складу са сугестијама са претходне сједнице. Допунама се проширује круг обавезно штићених личности тако што се као обавезно штићена личност одређује и потпредсједник Владе Црне Горе. Поред тога, имајући у виду да безбједносна процјена степена угрожености коју прописује важећа одлука зависи од Агенције за националну безбједности и за коју је пракса указала да траје изузетно дуго, али и о подацима којима располаже Управа полиције, предвиђен је изузетак да Влада може, на предлог Министарства унутрашњих послова, да одреди да се обезбиједе и друге личности, објекти и простори на основу података и сазнања из надлежности Полиције, привремено, до добијања безбједносне процјене степена угрожености. На овај начин аспект безбједности и сигурности личности за које постоји претпоставка да су угрожени неће бити доведени у питање ако је наведена бојазан основана, што ће у крајњем показати безбједносна процјена степена угрожености.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ