Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са 11. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 11. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 18.02.2021 16:42 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Владе Црне Горе је, на једанаестој сједници одржаној 18. фебруара 2021. године којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић, усвојила Извјештај о реализацији Програма приступања Црне Горе Европској унији 2020-2022, за 2020. годину. Извјештај је показао, између осталог, да је за прошлу годину, од укупно 281 обавезе, испуњено 121, што чини 43%. Од 225 закона и подзаконских аката реализовано је 98, односно 44%. Такође, од 56 стратегијских докумената испуњено је 23, што чини 41%.

Имајући у виду да је приликом избора 42. Владе дошло до реорганизације државне управе, Извјештај је конципиран тако да даје приказ реализације обавеза по поглављима правне тековине и указује на приоритете у наредном периоду који омогућавају испуњење привремених и завршних мјерила. Осим степена испуњености обавеза у стратегијском и законодавном оквиру, Извјештај даје преглед реализације административних капацитета (интерно и екстерно запошљавање) у оквиру 33 поглавља правне тековине. У дискусији је оцијењено да ће Извјештај представљати важну полазну основу за сагледавање преосталих обавеза у преговарачком процесу, како би се што квалитетније приступило припреми новог Програма приступања Црне Горе Европској унији за период 2021 – 2023.

У оквиру усаглашавања националног законодавства са уредбама Савјета Европе, донијета је Уредба о измјени Уредбе о условима за спољнотрговински промет необрађених дијаманата. Уредбом се прописују услови за спољнотрговински промет необрађених дијаманата, контрола над њиховим увозом, извозом и транзитом ради спровођења међународно договореног поступка сертификовања Процеса Кимберлеy који омогућава контролу трговине овом робом за индустријске потребе, а привредницима неометану трговину са свим учесницима, државама или регионалним привредним организацијама које су потписнице Процеса Кимберлеy.

Влада је донијела Уредбу о измјенама и допуни Уредбе о обиљежавању дуванских производа и алкохолних пића акцизним маркицама. Постојећом Уредбом, донијетом 2019. године, прописан је нов садржај и изглед акцизних маркица за обиљежавање дуванских производа и алкохолних пића, као и употреба додатних елемената заштите. Такође је прописано да се поруџбина, одобравање, штампање и издавање акцизних маркица врши путем информационог система, као и да се контрола употребе акцизних маркица врши приступом информационом систему и са удаљене локације. У циљу ефикасније имплементације новог рјешења, измјене Уредбе ће допринијети јачању контролних механизама од стране царинског органа, у чијој надлежности је поступак контроле и наплате акцизе и створити услове за осигурање стабилних прихихода по основу акциза, заштиту акцизних маркица од фалсификовања, као и повећање повјерења самих корисника акцизних производа у њихов квалитет.

У складу са Законом о зарадама запослених у јавном сектору, Влада је донијела Одлуку о обрачунској вриједности коефицијента за запослене у јавном сектору за фискалну 2021. годину. У поступку преговора са овлашћеним представницима репрезентативних синдиката, усаглашено је да се за фискалну 2021. годину бруто обрачунска вриједност коефицијента утврди у истом износу који је био и претходних година – 90 еура.

Влада је донијела Одлуку о измјени Одлуке о додатку на основну зараду за обављање послова на одређеним радним мјестима. Овом одлуком се прописује да се, поред осталих, и службеницима Дирекције за другостепени порески и царински поступак увећа основна зарада за 30% због повећаног обима послова, сложености предмета, значаја послова и одговорности службеника, с обзиром да исти одлучују у појединим предметима о износима који прелазе милионске износе.

Донијета је Одлука о додјели Уговора о обавези пружања услуга превоза путника од јавног интереса за јануар, фебруар и март 2021. године, прихваћен поменути Уговор и овлашћен мр Марко Зечевић, директор Управе за жељезнице, да га потпише. Одлуком је дефинисано да накнада за покривање дијела трошкова насталих у вези са пружањем услуга за период од три мјесеца (од 01. јануара до 31. марта 2021. године) износи 1.576.020,60 €.

Влада је утврдила Програм одржавања жељезничке инфраструктуре за период јануар-март 2021. године. Према одобреним буџетским средствима привременог финансирања за јануар, фебруар и март 2021. године опредијељена су средства у износу од 1.725.000 €.

Влада је донијела Акциони план за испуњавање завршних мјерила у Поглављу 27 - Животна средина и климатске промјене. Акциони план дефинише укупно 251 обавезу за чију реализацију је задужено 25 институција. Реализацијом активности дефинисаних у овом Акционом плану испуниће се све обавезе које је ЕУ дефинисала у Поглављу 27 како завршним мјерилима, тако и текстом Заједничке позиције ЕУ за ово поглавље.

Усвојена је Информација о активностима из Поглавља 3 - Право оснивања предузећа и слобода пружања услуга. Имајући у виду да унутрашње тржиште подразумијева континуирано праћење и имплементацију правних аката ЕУ, на сједници је наглашена потреба да се, у складу са већ донијетим хоризонталним актима који су дефинисани као завршна мјерила, настави усклађивање секторских аката, посебно у дијелу међусобног признавања професионалних квалификација како би се стекли услови за затварање Поглавља. С тим у вези, донијети су и закључци којима су прецизирана задужења за све надлежне институције.

Влада је усвојила Информацију о резултатима предсједавања Фондом за Западни Балкан (WБФ) у периоду 1. јануар – 31. децембар 2020. године. У Информацији се наводи да је Црна Гора предсједавањем овим Фондом, упркос изазовној години услијед пандемије ЦОВИД-19, успјешно реализовала све активности значајне за одрживост и несметано функционисање WБФ. Такође, Црна Гора је посвећено, интензивно и континуирано сарађивала са Секретаријатом WБФ и вршила координацију свих активности са члановима Комитета високих званичника (ЦСО). Током предсједавања имплементиран је и Трећи позив за пројекте и тиме одржан континуитет у пројектној активности WБФ. Предсједавање Црне Горе Фондом за Западни Балкан (WБФ) током 2020. године је показатељ посвећености Црне Горе јачању регионалне сарадње и помирења у региону кроз подршку активностима и очувању регионалног власништва WБФ, који представља институционализовану форму сарадње земаља Западног Балкана.

Дата је сагласност на приједлоге одлука о накнадама за урбану санацију општина Даниловград, Колашин, Плав и Бијело Поље, као и на Приједлог одлуке о накнади за комунално опремање грађевинског земљишта Општине Бијело Поље.

Влада је усвојила Извјештај о спровођењу ЦЕФТА 2006 Споразума у 2020. години. У Извјештају је дат приказ одржаних састанака ЦЕФТА Заједничког комитета с акцентом на усвојене одлуке овог радног тијела, одговор на појаву ЦОВИД-19, преглед статуса преговора о закључењу ЦЕФТА Додатног протокола 7 о рјешавању спорова, обухват трговинског дијела Акционог плана за заједничко регионално тржиште 2021-2024 који је усвојен 10. новембра 2020. године на Самиту лидера западног Балкана у Софији и приоритете предсједавања за 2021. годину који се ослањају на сами ЦЕФТА 2006 Споразум и усвојени Акциони план.

Влада је усвојила Информацију о потреби реализације пилот Пројекта „Ацтивате Wомен". Пројекат се реализује у сарадњи са Међународном организацијом рада у циљу подршке активације незапослених жена, старости од 25 до 34 године, са дјецом предшколског узраста, које су остале без посла од средине марта 2020. године због пандемије ЦОВИД-19 и које су вољне да раде, али су неактивне због недостатка приступа услугама старања о дјетету. Пројекат у износу од 112.000,00 УСД се финансира од стране МОР-а и Заједнички фонд за развој циљева одрживог развоја, а њим се може омогућити укључивање најмање 55-60 жена у програм активације. С тим увези, Влада је дала сагласност Заводу за запошљавање за реализацију Пројекта.

Усвојена је Информација о закључивању Меморандума о разумијевању између Министарства просвјете, науке, културе и спорта Црне Горе и Министарства вањских послова и трговине Мађарске о сарадњи у оквиру програма Стипендиум Хунгарицум за период 2021-2023 и прихваћен текст Меморандума. У Информацији се наводи да је Меморандум изузетно важан за унапређење сарадње у области образовања, а превасходно за промовисање мобилности у области високог образовања јер је она препозната као приоритет у стратешким документима, како на националном тако и на нивоу Европске уније. Предвиђено је да ће мађарска страна на годишњем нивоу црногорским студентима додјељивати 30 стипендија. Циљ Меморандума је да дугорочно олакша проширење сарадње између учесника, доприносећи на тај начин, у интересу развоја друштва заснованог на знању, узајамно корисној сарадњи у области високог образовања.

Влада је одобрила коришћење дијела средстава Текуће буџетске резерве за период јануар – март 2021. године, за помоћ правним лицима за финансирање дјелатности, физичким лицима за лијечење, школовање и побољшање материјалне ситуације и санације посљедица елементарних непогода до износа од 200.000,00 €. Расподјелу поменутих средстава вршиће Комисија за расподјелу дијела средстава буџетске резерве, Комисија за процјену штета од елементарних непогода и Ужи кабинет Владе Црне Горе, на основу поднијетих захтјева и одговарајуће документације.

Влада је размотрила Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности и законитости члана 222 Закона о безбједности саобраћаја на путевима (“Службени лист ЦГ", број 33/12, 58/14 и 66/19) коју је Уставном суду Црне Горе поднио Мирко Ђуровић, судски вјештак из области саобраћајне струке, као и Иницијативу за покретање поступка за оцјену уставности члана 89а Закона о парничном поступку, коју је Уставном суду Црне Горе поднио Драгутин Новаковић из Херцег Новог. Тим поводом, Влада је усвојила мишљења којима су обје иницијативе оцијењене неоснованим.

Влада је размотрила Приједлог закона о измјенама Закона о посредовању при запошљавању и правима за вријеме незапослености, који је Скупштини Црне Горе поднијела посланица др Бранка Бошњак. Тим поводом Влада је усвојила мишљење којим се сугерише одлагање доношења наведеног закона и иницира формирање радне групе која би додатно размотрила и анализирала предложене измјене.

Усвојена је Информација о давању овлашћења Министарству просвјете, науке, културе и спорта за располагање средствима Управе за спорт и младе и потреби суфинансирања редовних програмских активности спортских организација у И кварталу 2021. године. У циљу привременог суфинансирања редовних програмских активности спортских организација до доношења Закона о Буџету за 2021. годину и објављивања јавног конкурса у складу са чланом 117 Закона о спорту, Влада је опредијелила новчана средства у укупном износу од 914.896,10 еура, сходно исказаним приоритетним потребама спортских организација, које је кроз анализу истих, Управа за спорт и младе кориговала до нивоа износа ¼ опредијељиваних средстава у претходним годинама.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ