Manja slova Veća slova RSS

Pitajte Generalni sekretarijat

>

Poziv za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu

Poziv za konsultovanje javnosti u pripremi Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu
Datum objave: 22.02.2021 09:57 | Autor: SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE

Ispis Štampaj stranicu Download Download


Generalni sekretarijat Vlade upućuje Javni poziv organima, organizacijama, udruženjima i građanima (u daljem tekstu: zainteresovana javnost) da se uključe u pripremu Godišnjeg programa rada Vlade za 2021. godinu i dostave svoje inicijative, predloge, sugestije i komentare preko online forme dostupne na linku: https://bit.ly/3p90YcY ili u pisanom (adresa: Bulevar revolucije 15, 81000, Podgorica) i elektronskom obliku (e-mail: almedina.vukic@gsv.gov.me) u formi koja je sastavni dio ovog poziva.

Cilj ovog poziva je davanje mogućnosti zainteresovanoj javnosti da po prvi put podijeli svoje ideje, predloge i sugestije prilikom sačinjavanja Godišnjeg programa rada Vlade te da se prikupi i razmotri što veći broj stavova o zadacima koje bi Vlada Crne Gore trebalo da planira za 2021. godinu. Na primjer: koje zakone bi trebalo Vlada da predloži ili izmijeni, za koje oblasti nedostaju strategije/ akcioni planovi/ programi, koja bi postojeća strateška dokumenta trebalo revidirati, koje analize i evaluacije bi Vlada trebalo da sprovede u ovoj godini kako bi na osnovu podataka i rezultata preduzela odgovarajuće korake u narednim godinama rada, ali i sva druga normativna i tematska pitanja za koje se cijeni da su prioritetna za rješavanje u ovogodišnjem periodu.

Polazne osnove za pripremu programa rada Vlade su program kandidata za predsjednika Vlade, koji je prihvatila Skupština, mjere ekonomske politike za tekuću godinu i obaveze koje proizilaze iz zakona, strateških dokumenata i procesa pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. (Poslovnik rada Vlade Sl. list 62/18) Programom rada Vlade utvrđuju se osnovni zadaci, nosioci tih zadataka i rokovi za njihovo izvršenje, a sastoji se od tematskog i normativnog dijela.

Vlada prilikom kreiranja programa treba poštovati princip ekonomičnosti i racionalnog planiranja. To znači da je neophodno voditi računa o stepenu ljudskih, organizacionih, finansijskih i materijalnih resursa koji su na raspolaganju za ispunjenje i praćenje sprovođenja svih planiranih obaveza. U tom smislilu, cilj Vlade je da kroz konsultacije dobije predloge koje javnost smatra prioritetnim za prvu godinu rada. Druge aktivnosti od značaja za naredni period biće obuhvaćene Srednjoročnim programom rada Vlade i ostalim godišnjim programima rada.

Konsultacije zainteresovane javnosti u vezi sa pripremom Godišnjeg programa rada Vlade za 2021, trajaće do 1. marta 2021. godine.

Generalni sekretarijat Vlade će evidentirati sve inicijative, prijedloge, sugestije i komentare i sačiniti izvještaj koji će objaviti na svojoj internet stranici (https://gsv.gov.me/sekretarijat) i portalu e-uprave (https://www.euprava.me/) i dostaviti učesnicima konsultovanja, u roku od sedam dana od isteka prednje navedenog roka za dostavljanje predloga.

Lice zaduženo za koordinaciju konsultovanja zainteresovane javnosti je Almedina Vukić Martinović, e-mail: almedina.vukic@gsv.gov.me, i na ovu adresu možete poslati pitanja u vezi realizacije ovog konsultativnog postupka.

Dokumenta:

- Pregled javnih politika (strateška dokumenta) Crne Gore - https://javnepolitike.me

SLUŽBA ZA ODNOSE S JAVNOŠĆU VLADE CRNE GORE