Мања слова Већа слова РСС

Мој кутак

Неwслеттер Пријава за newsletter

Питајте Генерални секретаријат

>

Саопштење са 21. сједнице Владе Црне Горе

Саопштење са 21. сједнице Владе Црне Горе
Датум објаве: 22.04.2021 17:10 | Аутор: СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ

Испис Штампај страницу


Влада Црне Горе је на 21. сједници одржаној 22. априла 2021. године, којом је предсједавао премијер проф. др Здравко Кривокапић, утврдила Предлог закона о измјенама и допунама Кривичног законика Црне Горе. Предложеним измјенама и допунама обухваћена су сва кривична дјела против полне слободе, а која се тичу заштите дјеце и немоћних лица. За сва ова кривична дјела предложено је усвајање строжих казни затвора, док је за она најтежа предвиђена могућност да учинилац буде кажњен казном дуготрајног затвора у трајању од четрдесет година, што је најстрожа казна коју домаће кривично законодавство предвиђа за најтежа кривична дјела. У дискусији је наглашено да је циљ доношења овог закона потреба хитне социјално-криминолошке профилаксе у друштвеним условима и неодложне потребе превентивног дјеловања на потенцијалне учиниоце кривичних дјела против полних слобода и посебне заштите дјеце.

Усвојена је Информација о обезбјеђивању потребних средстава за спровођење одлуке Уставног суда Црне Горе У-ИИИ бр. 1647/19 од 30.9.2020. године којом се налаже Влади да подносиоцима уставне жалбе - стечајним повјериоцима привредног друштва „Радоје Дакић“ АД у стечају из Подгорице исплати накнаду у неопорезивом износу од 2.000,00 еура. Тим поводом, задужено је Министарство финансија и социјалног старања да, из средстава Текуће буџетске резерве, обезбиједи средства у износу од 344.000,00 €, по основу Одлуке Уставног суда Црне Горе У-ИИИ бр. 1647/19 од 30.9.2020. године, за 172 стечајна повјериоца овог привредног друштва.

Влада је дала сагласност за закључивање анекса уговора о коришћењу шума у државној својини продајом дрвета у дубећем стању закључених у 2020. години између Управе за шуме Пљевља и корисника шума. Поводом захтјева привредних друштава за продужење рока за реализацију уговорних обавеза које се тичу сјече шума, извлачења и отпреме израђених дрвних сортимената, Влада је дала сагласност за продужење укупно 26 уговора закључених у 2020. години, за које су постојали оправдани разлози који су узроковали неиспуњење уговорних обавеза, а односе се на имовинско правне спорове и забрану сјече и транспорта дрвних сортимената од стране мјештана, затим лоше временске прилике, као и утицај пандемије ЦОВИД-19 на рад и функционисање тих привредних друштава и с тим у вези недостатак радне снаге.

Утврђена је Основа за вођење преговора ради закључења Уговора између Црне Горе и Великог Војводства Луксембург о избјегавању двоструког опорезивања у односу на порезе на доходак са Нацртом уговора. У дискусији је наглашено да ће се потписивањем Уговора обезбиједити повољан порески амбијент за међународно пословање и инвестирање и ефикасан механизам за разрјешење проблема двоструког опорезивања.

Влада је усвојила Завршни извјештај о реализацији Стратегије развоја општег средњег образовања у Црној Гори 2015–2020. године. Констатовано је да је проценат реализације активности дефинисаних Стратегијом на високом нивоу - у потпуности је спроведено 80,00%, дјелимично је реализовано 14,29% активности, док је нереализованих 5,71%. Као кључни изазови за дјелимичну реализацију појединих активности препознате су измјене нормативног оквира које су условиле пролонгирање рокова за њихову реализацију.

Усвојен је Извјештај о спровођењу Стратегије инклузивног образовања у Црној Гори 2019–2025, за 2020. годину. Како се овај документ односи на специфичан сегмент образовног система, оцијењено је, упркос отежаним условима изазваним пандемијом ЦОВИД-19, да је успјешно реализовано 42 активности, у току и/или континуирано је њих 18, а нереализовано 7.

Влада је усвојила Извјештај о реализацији активности из Програма спровођења Акционог плана за примјену Резолуције Савјета безбједности Уједињених нација 1325 – жене, мир и безбједност (2019–2022) за период 2019–2020. година. У Извјештају је наведено да је од укупног броја активности (40), реализовано 36 или 90%, дјелимично су реализоване три, што у процентуалном смислу чини 7,5%, док једна активност, која чини 2,5% од укупног броја активности, није реализована.

Утврђени су правилници о унутрашњој организацији и систематизацији Управе за спорт и младе, Агенције за мирно рјешавање радних спорова, Управе за спорт и младе, Основног суда у Рожајама и Основног суда у Подгорици.

Влада је донијела Одлуку о образовању Комисије за праћење поступања надлежних органа у истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија. Узимајући у обзир значај који рјешавање напада на новинаре и имовину медија има за црногорско друштво и даљи наставак процеса европских интеграција, одлучено је да се формира нова Комисија, у циљу стварања безбједног амбијента за изречену јавну ријеч и слободно вршења новинарског позива.

Комисију чине 12 чланова, а за предсједника је одређен Михаило Јововић. Задатак Комисије је да утврди план и динамику прикупљања чињеница и утврђивања других околности које су у вези са истрагама случајева пријетњи и насиља над новинарима, убистава новинара и напада на имовину медија, да у ту сврху оствари сарадњу са органима надлежним за вођење тих истрага, да на основу добијених информација и сагледаних околности у вези са вођеним истрагама сачини преглед досадашњег тока истрага и да припреми мишљење о дјелотворном начину на који би се вођење истраге могло унаприједити, те да у ту сврху предложи конкретне мјере које би требало предузети. Мандат Комисије је двије године и може бити продужен за још двије године, ако Влада Црне Горе оцијени то потребним.

Усвојена је Информација о уц̌ес̌ц́у Црне Горе на Свјетској излоз̌би Еxпо 2020 Дубаи. Тим поводом, Влада је одлуц̌ила да настави са реализацијом уц̌ес̌ц́а Црне Горе на овој престижној међународној манифестацији, а за генералног комесара излоз̌бе одређен је принц Никола Петровиц́ Његос̌, представник потомака династије Петровиц́ Његос̌ и предсједник Фондације Петровиц́ Његос̌.

У Информацији се наводи да је Организациони одбор Еxпо 2020 Дубаи, уз разумијевање за финансијске потес̌коц́е са којима се Црна Гора суоц̌ава, понудио помоц́ тиму који ради на припреми уц̌ес̌ц́а Црне Горе на Еxпо-у у дефинисању области у којима се моз̌е направити ус̌теда и сходно томе сац̌инити нови приједлог будз̌ета. Организациони одбор је, кроз директну комуникацију са понуђац̌ем, доставио нову понуду која укљуц̌ује смањење трос̌кова изградње павиљона за 47,3% од првобитно предвиђеног износа у отвореном поступку јавне набавке радова, односно на 1.192.041 еура. Констатовано је да ће ус̌теда која ће се остварити по овом основу бити преусмјерена на програмске активности током с̌ест мјесеци трајања излоз̌бе.

Влада је на данашњој сједници, поред осталог, донијела и Одлуку о проглашавању заштићеног подручја Парка природе „Платамуни”.

СЛУЖБА ЗА ОДНОСЕ С ЈАВНОШЋУ ВЛАДЕ ЦРНЕ ГОРЕ